زنان

س. شکیبا
گشت ارشاد، در اواسط خیابان ، و نهایتا ، یک ون و ۲ نیروی انتظامی زن و ۲ نیروی انتظامی مرد، در مقابل مسجد ، در اواخر خیابان و محل کم رفت و آمد خیابان مستقر بودند! طول مسیر خیابان گوهر دشت، که یکی از شلوغ ترین و پر رفت آمد ترین خیابان "استان البرز" است، دسته های دختران بدون حجاب، در مقابل چشمان گشت ارشادی ها در رفت و آمد بودند و از اینکه به چشم "گشتی ها" نامرعی شده بودند، خوشحال و راضی!
گیتی پورفاضل
هر مردی جدای از همسرش مادر و خواهر و دختر دارد ؛ جفا به هریک از آنان روح و جان مرد متعهد را خواهد آزرد از اینروی ما به مردان ایرانی که خود را جدای از زنان نمی‌دانند و در این راه یاوران هستند درود می فرستیم واز دیگر مردانی که ...
ابوالفضل محققی
فردا صرفا روز مبارزه زنان با حجاب اجباری نیست! روز اعتراض به حجاب کشیده شده نا مرئی بر سر وچشمان ما مردان نیز هست .
حمایت کنیم از مبارزه جانانه مادران ،خواهران ،همسران و دخترانمان .در روز بیست یکم تیر ماه ! حتی اگر تنها یک زن در میدان حاضر شود.
مهرداد بهارآرا
وظیفه ما همسران، برادران، و فرزندان این زنان شجاع این است که آنان را در این مبارزه نابرابر تنها نگذاریم و شانه به شانه آنها به یاری‌شان بشتابیم.
زمان سکوت و بی تفاوتی دیگر گذشته است. نباید کاری کنیم که فردا در مقابل مردم و وجدان خود شرمسار شویم
پروین ملک
در زمان جنگ، زنان بیشترین لطمات را از جنگی که در به وجود آوردنش نقشی نداشتند می بینند. این زنان در دوران جنگ همسرشان ، فرزندشان، برادرشان و پدرشان را از دست میدهند، خانه ها شان خراب میشود و تهیه آذوقه دشوار وغیر ممکن میگردد. زنان در دوران جنگ و بعد از جنگ مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرند اما نامی از این زنان در تاریخ دیده نمیشود و تندیسی برایشان ساخته نمیشود و نقشی از آنها در حافظه تاریخ باقی نمی ماند.
پروین ملک
این چه نگاه و فرهنگی است که زن را بعنوان  یک کالای جنسی می بینند که میتواند هر زمان که اراده کند از آن کامیاب شود. آزار جنسی و خشونت علیه زنان یک عمل رفتاری است و برای قربانی آسان تر است که مست بودن متجاوز را عامل تعرض بداند.
فعالیت زنان و اقلیت های جنسیتی به عنوان موتور پیشرفت واقعی دموکراتیک، رهبران اقتدارگرا را تهدید می کند. اگرچه بسیاری از خودکامگان و مستبدان بدون شک به مسائل جنسیتی و زن ستیزانه ای که می گویند معتقدند، کمپین های آنها قدرت زنان و حقوق بشر و جنبش های بالقوه دموکراتیک مردمی  را تضعیف میکند. دولت های دموکراتیک و نهادهای بین المللی نیز باید دفاع از توانمندی زنان و حقوق بشر را در مرکز مبارزه خود علیه استبداد در سراسر جهان قرار دهند. تهدیدها و حملات خشونت آمیز و زن ستیزانه علیه زنان - چه در خانه و چه در ملاء عام - باید به عنوان تجاوز به زنان و دموکراسی محکوم شود و عاملان چنین حملاتی باید پاسخگو باشند.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ٨ مارس روز جهانی زن را، بە همە‌ی زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شادباش می‌گوید، مبارزات بی امان زنان برای برابری کامل با مردان در تمام عرصە‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارج می‌نهد و از آن قاطعانە حمایت می‌کند. حزب ما بر این باور است که حقوق زنان، حقوق نیمی از جامعە و حقوق بشر است و بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نيست.
مریم مرادی
 مهریه – امنیت یا تحقیر                   
مریم مرادی : در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه ۳اسفند ماه برابر با ۲۲ فوریه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۳:۰۰ به وقت شرق امریکا
پروین ملک
انتخاب پوشش یکی از بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در غرب ، خانواده های مسلمان، حتی کودکان ۵-۶ ساله را مجبور به پوشیدن حجاب میکنند و روشن است که حجاب برای کودکان در زمان بازی یا گرمای تابستان تا چه اندازه عذاب آور است. شاگردان در دوران دبستان و یا دبیرستان از ورزش های آبی محروم می مانند و ورزش هائی چون بسکتبال و والیبال را با روسری باید انجام دهند وهمواره باید نگران پوشش روی سر باشند، و این موارد چیزی جزخشونت علیه کودکان نیست.
ناهید حسینی
از شما دعوت می‌کنیم به برنامه اینستاگرام این سه‌شنبه ما بپیوندید و دوستان خودتان را دعوت کنید.
موضوع: برابری جنسیتی به چه معناست؟
ناهید حسینی در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان
سه‌شنبه ۱۲ بهمن ماه برابر با ۱ فوریه ۲۰۲۲
ساعت:
۲۱:۰۰ به وقت ایران
۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
الهه امانی
دلایل حضور کمرنگ زنان در سازمان ها و احزاب سیاسی                    
الهه امانی ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
پنجشنبه ۲۸دی ماه برابر با ۱۸ ژانویه  ۱۴۰۰
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
پروین ملک
زنان همیشه درمورد مسائل اجتماعی و سیاسی فعالانه شرکت میکردند حتی در یک دوره ای که زنان و مردان در کنار هم مبارزه سیاسی میکردند کمتر به مسائل زنان پرداخته می شد . از تظاهرات ضد حجاب اجباری در اسفندسال ۱۳۵۷ ، سازمان های سیاسی دفاع نکردند و زمانی که پوششش حجاب در اداره ها اجباری شد ، گروها و سازمان های سیاسی م یگفتند که مسائل مهم تری مثل بند "ج" پیش رو داریم و مسئله حجاب از اهمیت چندانی برخوردار نیست. با اجرای قوانین اسلامی حقوقی را که زنان در اثر مبارزات گذشته بدست آورده بودند به تدریج از دست دادند و احزاب و سازمان های سیاسی در مقابل آن سکوت کردند.
پروین ملک
آن تفکری که خود را مایملک زن و ناموس خود می‌پندارد، به زن به عنوان کالا نگاه می‌کند؛ کالایی که باید مورد مراقبت قرار گیرد، یعنی که غیرت داشته باشد. در همین فرهنگ است که دشنام‌های جنسیتی یا به اصطلاح عامیانه "اموسی" به همسر و خواهر و مادر و سایر اعضای مؤنث خانواده مردان، کاربرد پیدا می‌کند. در همین فرهنگ‌ است که حساسیت مردان درباره بدن و رفتار و حتی احساسات زن، همه به مرد و غیرت او مربوط است؛ اما در عین حال فراموش نمی کند که به مرد اجازه قانونی چهار ازدواج همزمان را بدهد!
پروین ملک
تفکری که زنان را ابزار زاد و ولد می‌داند و هراس از آن دارد که از ناحیه زنان "ضربه" می‌خورد، در این تفکر مرد رئیس است و زن مطیع مرد؛ و اگر زمانی زن پایش را از گلیم خود فراتر بگذارد، ارکان شریعت به لرزه خواهند افتاد.
نیکی سادات
زنان افغانان با ستم و سرکوب در داخل کشورشان بسیار پیش از اشغال امریکا مبارزه می‌کردند. درسال ۱۹۷۷، میناکشوار- فمنیست، فعال، انقلابی- راواAWA ، انجمن انقلابی زنان افغانستان را تاسیس کرد. راوا به عنوان اولین دفاع سازمان یافته از حقوق زنان کشور، شیرخوارگاه‌ها، مدارس، دوره‌های پرستاری، و مراکز صنایع دستی برای زنان افغان و پناهندگان زن تاسیس کرد.اگرچه در دهه ۱۹۹۰ ، ابتکارات راوا از سوی حکومت طالبان ممنوع شد، اما آن‌ها به مقاومت ادامه دادند و راه را برای نمایندگی اجتماعی و سیاسی زنان آماده کردند. کشوار و راوا نیازشدید به " رهایی از داخل" را درافغانستان نشان دادند.
مهرداد درویش پور
در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان روز یکشنبه 28 نوامبر به دعوت ایران آکادمیا و انجمن آزادی اندیشه صورت گرفت، نخست سخنران به ارائه تصویری آماری از خشونت و اشکال گوناگون آن پرداخت. سپس سه تئوری نظام جنسیتی نابرابر قدرت (مردسالاری)، نظریه میان کنشی و نظریه اینترسکشونالیتی در توضیح چرایی خشونت علیه زنان و دینامیسم آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان به راه کارهای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله تقویت منابع قدرت زنان و کودکان در مبارزه با خشونت و تغییر الگوهای مردانه و اشاره شد.
پروین ملک
خشونت علیه زنان سابقه ی طولانی دارد. متأسفانه غیر از خشونت‌های خانگی که ما با آن تا حدودی آشنا هستیم خشونت‌های دولتی علیه زنان بیداد می‌کند. خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است که هر روز بارها و بارها رخ می‌دهد. رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرونده‌های «خشونت علیه زنان» همواره همراه با سانسور و اعمال فشار بوده است. در تاریخ نه چندان دور کشورمان تا همین اکنون نیز، نمونه های بسیاری وجود دارند؛ از خشونت گندم علیه دختران قوچان که در دوران قاجار به وقوع پیوست
مریم سلطانی
نهاد صدای مردمان ایران  با همکاری کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ و اتحادیه مستقل فعالان حقوق بشر ایران، همایش آنلاین آسیب شناسی رنج های زنان در ایران (دین، فرهنگ، قانون و اجتماع)، در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، پنج شنبه ۴ آذر ماه برابر با۲۵ نوامبر، با حضور جمعی از فعالان برجسته سیاسی و مدنی و حقوق زنان برگزار می گردد. این همایش همزمان از شبکه های اجتماعی، کلاب هاوس، اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و یوتیوب به صورت زنده پخش خواهد گردید.
رُزا روزبهان
با وجود بسیاری از قوانین ضد زن تعجب آور نیست که جنبش های فمینیستی زیادی در ایران وجود دارد. در واقع مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق اولیه خود تنها جنبشی در ایران است که یک روز پس از انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ آغاز شد و تا امروز قوی و با ریشه دواندن در تک تک خانواده های ایرانی ادامه یافته است.
ابوالفضل محققی
جامعه خشن، مرد سالار، متعصب، بی تفاوت شده، گرفتار درسختی معیشت برای نهادن یک تکه نان بر سر سفره ای که هر روز کوچکتر می شود. جامعه گرفتاردر هزار درد روحی وروانی ناشی از فضای موجود اجتماعی که مانند لابیرنتی او را در دهلیز های بی انتها و سرگیجه آورحکومت ساخته سرگردان نموده و مانند اسب عصاری دور خود می چرخد. جامعه تاریخنا عادت کرده بخشونت که برای دیدن زجر کشیدن ودست پا زدن یک اعدامی از صبح الطلوع صف می کشد و به آسودگی براین تراژدی که در اصل تراژدی بر دار رفتن خود اوست با لدت می نگرد قادر به دیدن این فجایع واعتراض اجتماعی نیست!
در این روز، در میان ده زن حاضر در این کلینیک، زنانی آلبانیایی، مجارستانی، آلمانی را میشود دید؛ روز قبل، حتی یک زن از دبی رنج سفر را تحمل کرده به اینجا آمده بود. اما در ماه های اخیر، بیشترین زنان مراجعه کننده، لهستانی هستند؛ زیرا ورشو در ابتدای امسال سقط جنین را در موارد ناهنجاری جنین ممنوع کرد.
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱ اوت ۲۰۲۱
ساعت: ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۹:۰۰ صبح به وقت کالیفرنیا
پانل های گوناگون در مورد مسائل زنان و جامعه؛ سخنرانی نمایش ویدئو و گفتگو
ما قصد داریم تا صدائی رسا درجنبش حق طلبانه زنان ایران و فرودستان جامعه برای تحولی اساسی واحقاق مطالبات بحق خویش بویژه در شرایط حساس کنونی ایران باشیم. پس از انتصاب ابراهیم رئیسی یکی از اعضای "کمیسیون مرگ" در کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶٧ به عنوان رییس جمهور، امر دادخواهی درمبارزات ما زنان اهمیت ویژه ای یافته است. از همگان دعوت می کنیم تا با حمایت و پشتیبانی از این سمینار صدای رسا و کوبنده جنبش زنان برای "نه" به جمهوری اسلامی ایران و آری به آزادی و برابری ، احترام به حقوق انسانی و به مبارزات آوانگارد جنبش زنان باشیم.
کاوه کرمانشاهی
خشونت و قتل ناموسی افراد کوییر، بی شمار اما بی صدا

سخنران کاوه کرمانشاهی کوییر فمنیست کرد و فعال حقوق بشر
سه شنبه 18 خرداد ماه 1400 برابر با 8 ژوئن 2021 
ساعت ۲۱ به وقت ایران – ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی
خلیل عبیات
قتل های  ناموسی و شرایط افراد ال جی بی تی در ایران

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار کرد:
سخنران:خلیل عبیات
زمان: سه شنبه 4 خرداد 1400 برابر با  25 ماه مه 2021
ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛ ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا
علی صمد
حضور زنان در جنبش آزادیخواهانه، حق طلبانه، عدالتخواهانه و دمکراتیک کشور باعث شده است که قدرت مقاومت و ایستادگی معترضان برای تحقق مطالبات شان افزایش یابد. آنها برای ایجاد همبستگی در مبارزات اعتراضی و اجتماعی نیرو زیادی را صرف می کنند. روشن است که کوشش برای جمع کردن نگرش های متفاوت بر اساس توافقات مشترک و سپس پایبندی نشان دادن نسبت به آن توافقات بسیار دشوار و انرژی و پتانسیل زیادی را از فعالان جنبش می گیرد.
لیگ زنان عراق
ما، در لیگ زنان عراق، با وجود دشواری هایی که به عنوان زن در سطوح مختلف فرهنگی و اجتماعی با آن روبرو هستیم ، به تلاش خود برای متحد کردن تلاش های ملی و مدنی برای اصلاح روند سیاسی در عراق ادامه می دهیم. ما کاملاً به اراده مردم برای ساختن یک سیستم سیاسی عادلانه احترام می گذاریم. این سیستم میتواند عراق را از بحران های اقتصادی و درگیری های سیاسی نجات دهد.
مراسم بزرگداشت این مبارزان راه آزادی در پای همان دیواری برگذار شد که محل تیربارانشان بود. جای گلوله‌هایی که هنوز بر دیوار مانده اند، با تأثر و اندوه نظاره گر بزرگداشت خاطره همیشه زنده آنان بودند. شرایط ویژه ای که ویروس کوید ایجاد کرده بود مانع از آن بود که ما حاضران یکدیگر را در آغوش بگیریم و فریاد کنیم که چقدر همدیگر را دوست داریم زیرا که همه ما پاسداران یاد و خاطره زنان مبارزی هستیم که بخاطر داشتن حقوق برابر با مردان و بخاطر آزادی پیکار کردند و به خاک افتادند. ما هستیم که به مبارزات گذشتگان خود افتخار میکنیم و یادشان را زنده نگاه می داریم. برای دفاع از حال و آینده مان.
مهناز قزللو و پروین ملک
فایل صوتی - تصویری برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – سوئد ، به مناسبت فرارسیدن «ꓥ مارس»، روز جهانی زن.
سخنرانان: مهناز قزللو و پروین ملک
نرگس محمدی
بعد از تاریک شدن هوا در آن سرمای دی‌ماه، سراسر لباس‌هایم آغشته به خون بود. ماشین ون در مقابل شکنجه‌گاهِ سلول‌های ۲۰۹ وزارت اطلاعات مقابل پاهایم متوقف شد و در حالیکه سرود «زده شعله در چمن» را فریاد می‌زدم توسط سه مرد امنیتی از پشت سر به داخل ماشین پرت شدم و روی صندلی افتادم. بلافاصله دستبند را بر روی زخم مچ دستم کوبیدند و آنچنان فشار دادند که دوباره زخمم باز شد و خون از ناخن‌های دستم روی پاهایم می‌چکید، و من برای همرزمانم در بندهای زندان اوین «یار دبستانی» را سر داده بودم.
پروین شهبازی
"هدف اولیه‌ی این طرح، تولید اثری مکتوب به قلم زنان مهاجر با پیشینه‌های متفاوت، درباره‌ی موقعیت و شرایط زندگی آنان بود. قصد ما فقط جمع‌آوری صداهای مختلف نبود. در واقع، می‌خواستیم این صداها به روایت و با قلم صاحبان آن منتشر شود. به جای این که با آنها درباره‌ی زندگی و خاطرات مهاجرت مصاحبه کنیم، آنها خود نویسنده‌ی قصه‌های خود شدند. این قصه‌ها با تقسیم قدرت نویسندگی در گروه، با استفاده از بازخورد تک‌تک شرکت‌کنندگان و از طریق بحث و گفتگو درباره‌ی هر اثر، در قالب کتابی به نام "سایه روشن" در سال ۲۰۱۰ منتشر شد."
مهناز قزلو
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد. 

مهمان برنامه : مهناز قزلو - پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی 
زمان برنامه : سه شنبه ۲ دیماه ۹۹ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰
 ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی و ساعت 21 بوقت ایران
پروین ملک
متاسفانه کسانی که مرتکب قتل های ناموسی میشوند ناموس را یک پدیده مثبت می بینند و انتظار دارند که دولت از آنها حمایت کند. دولت هم تا زمانی که شاکی برای این قتل های ناموسی ندارد، به فکر تغییر قوانین زن کشی نیست. بین قتل های ناموسی و فقر ، بیکاری واسترس رابطه ای مستقیم وجود دارد و قتل های ناموسی در مناطق رشد نیافته و فقیر بیشتر اتفاق میافتد.
رضوان مقدم
گروه کار زنان حزب چپ ایران برگزار میکند: بررسی قتل های ناموسی از منظر حقوق بشر

رضوان مقدم جامعه شناس،روانشناس و فعال حقوق زنان
زمان:چهارشنبه ۱۹ آذرماه ،۱۳۹۹ ، برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۰
ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران ، ۱۹ به وقت اروپای مرکزی