Skip to main content

کنگره سوم

کنگره‌ی ١۲ تا ١۴ خرداد ماه ١٤٠٢ حزب چپ ایران، مفتخر است به احترام جنبش انقلابی ژینا، گردهمایی خود را کنگره‌ «زن، زندگی، آزادی» بنامد و با این ابتکار، به گرمی بر نقش بزرگ و تاثیرات ماندگار جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در روند گذار از جمهوری اسلامی تاکید نهد. کنگره، یاد همه‌ی جانباختگان این برآمد عظیم را گرامی می‌دارد، به زندانیان سیاسی و هر رزمنده‌ی آن درود می‌فرستد و در برابر مقام والای زن بپاخاسته‌ی ایرانی، سر به تحسین فرود می‌آورد.
حزب چپ ایران
حزب چپ ایران از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که کلیات سند «راستاهای عمومی برنامه» را پذیرفته و موازین اساس‌نامه را پایهٔ مناسبات حزبی قرار می دهند.
کنگره سوم حزب چپ ایران
حزب چپ ایران، با تمام قوا خود را در درون جنبش انقلابی و همپای فعالان و کنشگران میدانی آن در راستای تحقق آمال و آرزوهای مردم ایران می داند و بر اراده‌ی استوار شما برای تغییرات بنیادی در جامعه درود می‌فرستد و بر پیمان دیرین خود در تلاش برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی در ایران، پایدار است.
حزب چپ ایران که برای تعمیق و گسترش دموکراسی و عدالت اجتماعی و حضور مستقم مردم در عرصه‌ی اجتماعی در اشکال مختلف، از جمله خودگردانی و خودمديريتی تلاش می‌کند، از بدو پیدایش در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در صف کار ایستاده و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، زحمتکشان و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می‌کند، بر این باور است که بدون سازمان‌یابی و متشکل شدن نیروهای چپِ دموکرات، مبارزه‌ی ما برای تحقق اهداف‌مان به ثمر نمی‌نشیند.
کنگره سوم حزب چپ ایران
حزب چپ ایران، گرمتربن درودها را تقدیم شما دختران و پسران فرهیخته و سرافراز میهن می‌کند . حضور و نقش برجسته شما در روند مبارزات جاری برای رسیدن به فردایی آزاد و انسانی و بری از هرگونه تبعیض، ظلم و بی عدالتی و سرشار از عشق و زندگی و شادمانی، بر تاریخ مبارزات ایران نقش و نشان خود را حک کرده‌است.
کنگره سوم حزب چپ ایران
حزب چپ ایران که رفع تبعیض‌های اجتماعی را در برنامه‌ی خود اعلام کرده است، به‌رسمیت شناختن حقوق ملی و قومی مناطق مختلف ایران و آزادی مذهب را از شروط اولیه برای پاسخگویی دمکراتیک و عادلانه به مطالبات و نیازهای تاریخأ سرکوب شده در این عرصه می‌داند. از همین رو نیز در کنگره‌ی اخیر در سند سیاسی مصوب خود تاکید کرده‌است که فدرالیسم مناسبت‌ترین شکل برای ساختار سیاسی آینده‌ی ایران است؛ چرا که بستری است قابل اتکا و تاریخأ تجربه شده که نه تنها حقوق شهروندی را تامین می‌کند بلکه حقوق جمعی متعلقان به ملیت‌ها و اقوام را برای مشارکت تاثیر گذار در سرنوشت خویش نیز تضمین خواهد کرد.
کنگره سوم حزب چپ ایران
شما حجاب اجباری را که نماد و پرچم این نظام است از سر برداشتید و با همین اقدام، پایه‌های اقتدار این حکومت قرون وسطائی برآمده از اعماق تاریخ را به لرزه درآوردید. حزب ما به احترام جنبش انقلابی ژینا، گردهمایی خود را کنگره‌‌ی «زن، زندگی، آزادی» نامید و به گرمی بر نقش بزرگ و تاثیرات ماندگار جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در روند گذار از جمهوری اسلامی تاکید نهاد.
کنگره سوم حزب چپ ایران
برای برکناری رژیم سرکوبگر و عدالت ستیز جمهوری اسلامی، این دشمن آزادی و عدالت اجتماعی، از مطالبات آزادیخواهانە و برابری طلبانە‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت کنید. رهایی شما از فقر و تنگدستی و بی‌حقوقی در گرو پیوند زدن مطالبات اقتصادی با مطالبات سیاسی است کە جنبش زن، زندگی، آزادی آن را پی می گيرد. پیروزی همە‌ی گروە‌ها و جنبش‌های اجتماعی خرد و کلان در متحد شدن و مبارزە‌ی مشترک علیە رژیم مستبد، تبهکار، فاسد و قوانین ارتجاعی و ضد انسانی برآمدە از آن است. متحد و متشکل شوید تا پیروز شوید!
کنگره سوم حزب چپ ایران
خانواده‌ی زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی همواره یکی از ستون‌های مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند. در دهه شصت که حکومت سکوت گورستانی در سراسر کشور حاکم کرده بود، این خانواده‌‌های زندانیان و جانباختگان بودند که سکوت را شکستند و صدای دادخواهی خود را به گوش مردم ایران و جهان رساندند. باز این خانواده‌ها هستند که پرچم دادخواهی را برافراشته نگه‌داشته اند. امروز نیز تمهیدات و توطئه‌های حکومت برای به سکوت کشاندن خانواده‌های جانباختگان جنبش زن، زندگی، آزادی شکست مفتضحانه‌ای خورده‌است.
کنگره سوم حزب چپ ایران
بی‌نتیجه ماندن همه‌ی تلاش‌ها برای تغییرات هر چند محدود در جمهوری اسلامی در طول سه‌دهه‌ی گذشته، سترونی نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر وقت دیگری در برابر دیدگان عموم قرار داده‌است. بخش بزرگی از مردم که خواهان زندگی بهتر، تغییر در سمت تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور هستند، به تجربه به این باور رسیده‌اند، که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، امکان تغییر از درون وجود ندارد و راه تغییر از برچیدن بساط این نظام حکومتی می‌گذرد.
کنگره سوم حزب چپ ایران در روزهای ۱۲ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد. اعضای زن حاضر در هیات رئیسه سنی رفقا ناهید قاجار و پروین ملک پیام های خود را در صحن کنگره قرائت کردند. همچنین متنی از سوی رفقای زن هیات رئیسه منتخب کنگره، رفقا مریم پورتنگستانی و فرزانه عظیمی تهیه شده بود، که از سوی هیات رئیسه دائمی کنگره به شرکت کنندگان در کنگره و جنبش ارائه شد. متن این پیام ها در زیر می آید.
کارولین کیرش
فراکسیون حزب من از جنبش اعتراضی " زن- زندگی-آزادی" برای یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت می کند و متعهد به آزادی زندانیان سیاسی است.
ما اعدام ها را شدیداً محکوم می کنیم.
بسیاری از ما از زندانیان سیاسی حمایت کرده ایم و کفالت برخی از آنان را نیز برعهده گرفته‌ایم.

حزب کمونیست اسپانیا
دعوت شما از ما و رفیق مانو پیندا، دبیر روابط بین‌المللی حزب کمونیست اسپانیا، برای شرکت در سومین کنگره شما را ارج میگذاریم. به خاطر دلایل مختلف کاری، متاسفانه امکان حضور در کنگره شما را نداریم.
از فرصت استفاده کرده، برایتان درود میفرستیم و آرزوی موفقیت برای کنگره تان داریم.
نجم الدین کاویانی
رفقای عزیز، با تصریحی دیگربار بر اینکه شما کنگره‌تان را در اوضاع و احوالی برگزار می‌کنید که نهضت انقلابی "زن، زندگی، آزادی" تحولاتی ژرف در باورها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان رقم زده است، برای‌تان در راستای ارتقای همین نهضت بزرگ، کامیابی آرزو دارم
جمیله پلوشه
شادباش های گرم مرا برای برگزاری و کار موفقانه کنگره سوم حزب چپ ایران )فدائیان خلق) بپذیرید.
من از سوی بخشی از "زنان معترض افغانستان" از شما، که ما را در روزهای دشوار رویارویی با طالبان - این نمایندگان افراطیت سیاه مذهبی – با کمک مالی یاری رساندید، ابراز امتنان می نمایم.
کنگره سوم حزب چپ ایران
کنگره‌ی «زن – زندگی – آزادی» حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، نام‌ این رفتگان گرامی جان، و یاد هر فرهیخته میهن و هر مبارز خدمت‌گزار مردم در راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را، گرامی می‌دارد.

سوران شمسایی
رژیمی که از دهه شصت تا به امروز بارها و بارها جنایات پی در پی مرتکب می شود و برای هیچ کدام هم پاسخگو نبوده و نیست اصلاح پذیر بود خود را اثبات کردە است.
ذات بد نیکو نگردد، چون کە بنیادش بد است
باشد که وحدت و انسجام نیروهای چپ یاری گر ما در
ایران شده بتوانیم به ثمر نشستن جنبش زن ، زندگی ، آزادی را شاهد باشیم

چپ مارکسیستی آلمان
من آگاهانه می گویم که ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. برای ساختن دنیایی بهتر، ما فقط با هم میتوانیم این کار را بپیش ببریم!
یک ویژگی کلیدی و مهم جنبش کارگری "همبستگی" آن است! که این نه تنها در سطح ملی بلکه به ویژه در سطح بین‌المللی صدق می کند.
شورای مدیریت گذار
شورای مدیریت گذار از آغاز، استراتژی خود را با تاکید بر موارد زیر پایه گذاشت: شکست گفتمان اصلاح طلبی، ضرورت گذاراز جمهوری اسلامی و بزیرکشیدن آن، ضرورت ایجاد هماهنگی، انتگراسیون و مدیریت روندها در پیوندی همه جانبه میان داخل وخارج از کشور و تقسیم کار بین آنها ، پذیرش تکثر وپلورالیسم موجود در جامعه، نیاز به اتخاذ رویکردی فراحزبی و فراجریانی، ضرورت ایجاد اتحاد گسترده حول امر و هدف استقرار دموکراسی سکولار در ایران با تکیه بر اشتراکات، واگذاری حل مواردی چون ساختار و شکل نظام آتی به مجلس موسسان و تاکید برهمکاری عملی وپروژّه ای در راستای بزیر کشیدن نظام.
کورنلیا ارنست
رفقای عزیز، حضور در جمع شما امروز باعث افتخار من است. ابتدا از همکاری نزدیک و قابل اعتماد شما تشکر می کنم. شما یک رکن کاملاً مهم سیاست چپ ایران هستید و من به شما افتخار می کنم.
من به عنوان رئیس "هیأت اتحادیه اروپا-ایران"، با شما سخن میگویم. اگرچه این هیئت بسیار کوچک است، اما ما سابقه طولانی در همکاری نزدیک با سایر هیئت‌ها و کمیته‌ها مانند کمیته روابط خارجی و کمیته حقوق بشر داریم.
اکنون مجموعه‌ای از نمایندگان پارلمان اروپا وجود دارد که فعالانه در بحث‌های مربوط به ایران شرکت دارند.
حزب کومه‌له کردستان ایران
با بازنگری و بازخوانی مشی و راه پیموده، درک ضروریات نوین و لزوم همگرایی و همسویی در راستای دستیابی به اهداف سیاسی و مترقی که همانا تشکیل نظام و ساختاری سیاسی مبتنی بر جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم، و پایبندی و اعتقاد به آزادی، کثرتگرایی، عدالت اجتماعی و برابری، رفع تبعیض در هر شکل، و حاکمیتِ قانونی، برگرفته از معیارها و ارزش‌های انسانی و جهان‌شمول باشد، فصل نوینی از مبارزات خود را بر علیه رژیم تمامیت‌خواه و سفاک جمهوری اسلامی آغاز کرد.
حزب چپ آلمان
ما، به عنوان حزب چپ، بارها با اعتراضات مردم علیه رژیم اعلام همبستگی کرده‌ایم و امروز و در این جا باز هم این همبستگی را اعلام می‌کنیم. مردم در ایران به آزادی و دموکراسی نیاز دارند، به زندگی در شان خود بدون سرکوب و خشونت دولتی!
حزب چپ جمهوری خواه اسپانیا
ما به اهمیت و جایگاه ارزشمند حزب شما در مبارزات دمکراتیک مردم ایران که به قبل از انقلاب اسلامی بر میگردد آگاه هستیم و بدبن خاطر شما را تحسین میکنیم که مایه غرور نیروهای چپ در جهان هستید.
روی همبستگی ما برای داشتن ایرانی لائیک، مستقل، جمهوری و زندگی در صلح حساب کنید. برایتان کنگره موفقی را آرزو میکنیم.
زنده باد جنبش " زن، زندگی، آزادی".
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران برای گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد یک حکومت دمکرات و سکولار و جمهوری و ایجاد هماهنگی و همکاری با نیروهای مترقی جامعە کماکان آمادگی داشتە و بر این باور است کە اتحاد اپوزیسیون مخالف رژیم تنها راه نجات ایران است.
حزب کمونیست عراق
ما بار دیگر، برای چهارمین کنگره شما آرزوی موفقیت می کنیم و مشتاق توسعه روابط بین دو حزب و روابط تاریخی ملت های عراق و ایران برای صلح، آزادی و پیشرفت اجتماعی هستیم.
حزب خلق فلسطین
ما برای چهارمین کنگره شما آرزوی بحث‌های سازنده و نتایج موفقیت‌آمیز در راستای آرمان مشترکمان داریم. ما عمیقاً به همکاری خود بر اساس ایده های چپ، رفاه طبقه کارگر بین المللی و همبستگی بین المللی اهمیت می دهیم.
رفقای عزیز شرکت کننده در کنگره‌ی سوم حزب چچپ ایران (فدائیان خلق) با توجه به حیات بیش از نیم قرن جنبشی که خاستگاه سیاسی بسیاری از شما بوده‌است، و به پشتوانه‌ی تاریخ هشتاد و دو ساله‌ی مبارزات حزب توده‌ی ایران، ما هم‌چنان بر این باوریم و امید داریم که دو حزب ما، در راه پاسخگوئی به نیازهای مبرم جنبش مردمی و ضددیکتاتوری، بتوانند کوشش‌های خود را برای اتحاد عمل موثر و راه‌گشا افزایش دهند. امیدواریم که مصوبات کنگره‌ی سوم شما در بردارنده‌ی پیام‌های مشخصی برای فراهم آوردن چنین شرائطی باشد.
احمد هاشمی
کنگره « زن، زندگی ، آزادی» قرار پیشنهادی تغییر نام حزب را تصویب کرد، از این پس حزب با عنوان «حزب چپ ایران» نامیده می شود.
تردیدی در این نیست که یک حزب آینده، در جامعه ی متکثر، تنها با تکثر انسانی ومجموعه متنوعی از پیشنهادات برنامه ای می تواند موفق باشد. با توجه به این اصل تغییر نام حزب، یک گام ضروری و مهم در این راستا است
حزب مردم بلوچستان
برای به پیروزی رساندن خواسته ھای تبعیض ستیز جاری ، اتحاد نیروهای مترقی جامعه در درون و اپوزیسیون مترقی و تحول خواه موجود ایرانیان درخارج ، و پیوند این دو بخش تحول خواه درون و بیرون با ھمدیگر، نیاز مبرم جنبش میباشد تا تناسب اجتماعی یی که مستلزم استقرار یک جامعه دمکراتیک و‌پویایی آن پس از جمھوری اسلامی است، فراھم گردد۔
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
اگر چه بدلیل اختلافات سیاسی هنوز به تفاهم متقابل برای همکاری مستقیم در عرصه وظائف چپ در قبال مبارزه مردم برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و برابری نرسیده ایم، ولی بر این باوریم که روند تحولات در پهنه سیاسی ایران بالاجبار موانع همکاری را از پیش پای ما برخواهد داشت. مهمترین مسئله برای ما پاسخی است که کنگره شما به چگونگی سیر روند تحولات در ایران و چه باید کرد، خواهد داد.
سازمانهای سیاسی دموکرات و آزادیخواه مسئولیت مشترک دارند که اهداف نهضت مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب سال ۵۷ را که‌ همانا استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بوده است با اقدامات موثر و مشترک تحقق بخشند. آنها باید در این راه سریعتر گام بردارند، زیرا وضعیت خطیر کشور به خصوص در حوزه محیط زیست ممکن است فرصت زیادی برای نجات کشور از فروپاشی باقی نگذاشته باشد.
کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران از روز ۱۲ تا ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ تا ۴ ژوئن ۲۰۲۳ در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. در این کنگره علاوه بر اعضا و دوستداران حزب، مهمان دیگر از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان احزاب سیاسی، هم‌چنین نمایندگانی از احزاب چپ اروپائی حضور داشتند. گزارش روزانه‌ی گردش کار کنگره، در پایان هر روز توسط هیئت رئیسه ارائه شده است.
حزب دموکراتیک مردم ایران
جنبش "زن، زندگی ، آزادی" در واقع به روشنی پرده از ژرفای بحران سیاسی ـ اقتصادی و ماهیت سرکوبگرانه و ضد دمکراتیک نظام حاکم برداشت. فروکش کنونی جنبش، بمعنای حاکم شدن آرامش گورستان بر جامعه نیست. امروزه، همچنان شاهد به صحنه آمدن لایه های تازه به تازه ای از مردم ناخشنود و محروم جامعه هستیم. روزی نیست که در شهرهای بزرگ و کوچک اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی، بیشتر به شکل خودجوش و پراکنده، برگزار نشود. رخداد های اعتراضی بیشتر و بیشتر و زمان وقوع آنها به هم نزدیک تر و نزدیک تر می گردد.
هیئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
اتحاد جمهوری خواهان امید دارد که همکاری های تا کنونی ما بیش از گذشته گسترش یافته تا به همراه هم و دیگر نیروهای دمکراتیک، عدالت خواه، ملی و جمهوری خواه کشور بتوانیم نقش شایسته ای برای ساختن ایران آینده ایفا نمائیم