رفتن به محتوای اصلی

نیم‌نگاه

سیامک سلطانی
حرکت دیروز مادران سربازان اکرایینی در کیف که در مسیری طولانی با پلاکارد هایی در دست که همگی خواهان بازگشت فرزندانشان و پایان دادن به اعزام فرزندانشان به مرگ حتمی! بودند، نخستین حرکت از جانب پدران و مادرانی است که روزانه شاهد شکار فرزندانشان در کوچه و خیابانهای اکرائین توسط مأموران زلنسکی، جهت اعزام به جبهه ها هستند! در مارس ۲۰۲۲ که توافق…
علی پورنقوی
این که مؤسسۀ نور چیست و متعلق به کیست و چرا ۴۱ میلیارد "ناترازی" به بار آورده است و عواقب انتقال این بدهی به بانک ملی چه خواهند بود، در بافتار جمهوری اسلامی که فساد و رشوه و رانت حقایق روزمره در آن اند، دارای اهمیت خاصی نیستند. در کنه خود، باز با پرونده ای از فساد مواجه ایم به حجم پولی حدوداً یک میلیارد دلار.
صادق کار
خبر بازداشت دوبارە توماج صالحی دو هفتە بعد از آزادی اش با سپردن وثیقە در شهر بابل ساعاتی بعد از اعلام آن با ابراز انزجار بسیاری در رسانە های مجازی روبرو شد و هر دم کە از انتشار خبر می گذرد عدە بیشتری نسبت بە دستگیری سرزدە و توام با خشونت توماج صالحی اعلام انزجار نمودە و آنرا محکوم میکنند و خواهان آزادی او می شوند.
مجید سیادت
تا کنون سه «خط قرمز» ناتانیاهو شکسته شده‌اند. اول، ناتانیاهو گفته بود که با حماس مذاکره / معامله نمی‌کند. این خط قرمز شکسته شد. دوم ، ناتانیاهو گفته بود که با حماس به مبادله ی اسرا (و گروگان‌ها )نمی‌پردازد. این خط هم شکسته شد. سوم، ناتانیاهو گفته بود که هیچ توقفی در جنگ نخواهد بود. این توقف چند روزه نشان می‌دهد که این خط قرمز هم شکسته…
علی پورنقوی
تکذیب توافق توسط نتانیاهو دلیل روشنی دارد: محافل راست افراطی در جامعه و دولت اسرائیل و خود نتانیاهو حماس را اساساً طرفی برای مذاکره نمی دانسته و بر این نظر بوده اند که حماس باید نابود شود. آشکار است که اکنون این محافل در برابر فشاری که در جامعۀ اسرائیل و نیز از چهارسوی دنیا برای قطع بمبارانهای غزه به دولت اسرائیل وارد می آید، عقب نشسته…
علی پورنقوی
گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن از آن، رشتۀ محکم تقریباً تمام سیاست خارجی جمهوری اسلامی، و خاصه شخص خامنه ای، است. دیپلماسی را کلاً نمایش ترکیبی از راسخیت و انعطاف در موضوع معین توصیف کرده اند. گاه راسخیت برای مصرف داخلی است و انعطاف برای مصرف خارجی و گاه بالعکس.
علی پورنقوی
اهمیت دیدار خامنه ای و السودانی در این لحظه از دیدار نهفته است که، به گزارش سایت شخص خامنه ای، "رهبر انقلاب اسلامی لزوم تلاش همه جانبه برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و رژیم صهیونیستی به منظور توقف بمباران‌ها در غزه را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: جمهوری اسلامی ایران و عراق با هماهنگی یکدیگر می‌توانند در این زمینه نقش آفرین و…
بهمن رودی
حکومت با بحران های بسیار بزرگی مواجه است که هر کدامش به تنهایی برای به مخاطره انداختن جدی حیاتش، کافی است. نه در خزانه ی غیبش برای لشکر کشی پولی مانده است، و نه اساسا لشکری که به میدان جنگ بفرستد! وقتی "دیکتاتور بزرگ" با چشمان باز و به روشنی پایان راهش را می بیند ، اندک عقل سلیم که نه! غریزه ی تنازع بقا به او حکم می کند که با…
سیامک سلطانی
سیاست بی بازگشت ساختن "دستیابی به سرزمین بیشتر" که درگذشته با شهرک سازی ها به پیش برده می شد و با چاشنی ایجاد هراس از دشمن کشور ، چه از همسایگان و چه فراتر از مرزهای این کشور، در میان شهروندان اسرائیل همراه بود، پس از حمله مرگبار حماس در هفتم اکتبر، این بار با «نسل کشی» آشکار و سکوت تأیید آمیز درون خود اسرائیل در قبال این نسل…
علی پورنقوی
اگر این دولت‌ها در بدو امر به حمایت تام از اسرائیل برخاستند، در اثر اعتراضات گسترده شهروندانشان، اینک اسرائیل را به "واکنش متوازن" فرامی خوانند. این تغییر، بلافاصله با کوشش برای روشنی بخشیدن به مفهوم گنگ "واکنش متوازن" و این پرسش که آیا واکنش تا کنونی اسرائیل متوازن بوده، همراه شده است.در توازن کنونی جای امیدی به…
مجید سیادت
سوخت موجود در غزه رو به اتمام است و اسرائیل اجازه ی ورود سوخت را نداده است. ۱۰۶۰۰۰ گالن سوخت (تقریبا برابر با دو روز و نیم ) در مرز غزه (داخل مصر) هستند ولی اجازه ی ورود ندارند. تمامی بیمارستانها نگران سوخت موجودشان هستند. نصف بیمارستانهای غزه بخاطر تمام شدن سوخت از کار افتاده اند. این خطر وجود دارد که بیماران بیمارستانها و مخصوصا کودکان…
سیامک سلطانی
از دو حال خارج نیست: یا رسانه های اسرائیل تحت شدیدترین سانسور در انتقال اخبار روزانه بمباران غزه قراردارند، که این بعید است؛ میدان دادن به فضای انتقام کشی و تطهیر کشتار که در همان ساعات نخست پس از حمله حماس به مردم بی‌دفاع در شهرک‌های نوار مرزی غزه با اسرائیل، در سخنان سرشار از جنایت و کشتار نتانیاهو و ژنرال های همپالگی او از ارتش به…
علی پورنقوی
کیفیت تطبیق قانون حجاب و عفاف می تواند این قانون را به دو سو بکشاند: تطبیق در راستای تعرض به جنبش مردم یا عقب نشینی در برابر آن. بر سر هر دوراهی راه سومی نیز هست: توقف! دلایل کم نیستند برای آن که این راه سوم را سمت و سوی نتیجۀ تعویق بدانیم.
صادق کار
قتل مهرجویی و همسرش می تواند آغاز دور دیگری از قتل نویسندگان و سیاستمدارانی همچون زندەیادان، فروهرها، پویندە ها، مختاری ها و...باشد کە رژیم نمی خواست مسئولیت قتل آنها را خود بە عهدە بگیرد. اکنون همان هایی کە فرمان حکومت "یکدست" را دربست در اختیار دارند همان سازمانگران قتل های موسوم بە زنجیرەای هستند. به همین دلیل باید نسبت بە…
سیامک سلطانی
«۶ ساعت لعنتی»: با گذشت ۴ روز از آن شنبه مرگبار در شهرکهای شهروندان اسرائیل، دیروز در اسرائیل این پرسش در افکار عمومی طرح شده است که: در این مدت ۶ ساعتی که جنایتکاران حماس مشغول کشتن و گروگان گرفتن انسانها، چه شهروندان اسرائیلی و چه اتباع دیگر کشورها (منظور در محل آن فستیوال موسیقی است) بودند، و هموطنان ما در تلفن هایشان صدای عزیزانشان…
صادق کار
بودجە ای برای همسان سازی در برنامە توسعە هفتم دولت تخصیص دادە نشدە، این بە معنی آن است کە همسان سازی حقوق های بازنشستگان یعنی آن خواستەای کە بازنشستگان سالهاست خواستار آن هستند، عملا اجرا نخواهد شد.
صادق کار
بە رغم حضور مضاعف نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای کردستان، دعوت احزاب کرد بە اعتصاب عمومی این بار نیز با استقبال مردم مواجە و بازار و اهل کسب و کار با وجود همە ی تهدیدات و مخاطرات کسب و کار و بازارها را حداقل در ١٦ شهر تعطیل کردند.
علی پورنقوی
شگفتی از آن رو بود که قطعنامه حاوی بندهائی در بارۀ جنگ اوکراین است. در اجلاس سال گذشته، هم به دلیل عدم توافق در این باره، صدور قطعنامه ای به اجماع ممکن نشد، و ارزیابیهای پیش از اجلاس اخیر نیز عموماً حاکی از تکرار آن یا حتی احتمال بالای عدم صدور قطعنامۀ پایانی بودند.
صادق کار
تصفیە استادان و دانشجویان آزادیخواە بخشی از پروژە سرکوب جنبش انقلابی »زن، زندگی، آزادی  است که «دانشگاە و جنبش دانشجویی یکی از سنگرهای استوار آن است و مبارزان و حامیان جنبش و آزایخواهان نبایست بە آسانی بە آن تن در دهند
سیامک فرید
کارگر، معلم، کادر درمان، دانشجو، دانش آموز و میلیونها نفر در شرایط خطیری قرار دارند، قبل از هر چیز ما به یک همدلی و همراهی همگانی دمکراتیک نیاز داریم تا در مقابل حکومتی که انسان را پاس نمی دارد بایستیم.
علی پورنقوی
پلیسی، در مقام "آمر به معروف"، امر به معروف نمی کند. "آمر به معروف" دیگری بیتوجهی نفر اول را ثبت می کند. اما اگر این آمر دوم هم "بیتوجهی" کرد چه؟ لابد پای "آمر به معروف" سومی به میان می آید و به همین سیاق سلسله مراتبی برای "چوب زدن زاغ سیاه مردم".
علی پورنقوی
نوشتۀ گاردین توضیح بیشتری، تا بتوان معنای واقعی این اظهارات چندلایه را بدون گمانه زنی دریافت، به دست نداده است. در این که بریتانیا باید مشارکت خویش در کودتای 1332 را بپذیرد، و چنین اقدامی قطعاً آثار مثبتی خواهد داشت، تردید نیست. چنین اقدامی قطعاً در تعدیل غرب ستیزی در جامعۀ ما مؤثر خواهد افتاد.
علی پورنقوی
نکتۀ مقدم این است: اظهارات ریابکوف، در جوهر خود، مؤید ارزیابی ای است که سند سیاسی کنگرۀ سوم حزب چپ ایران از موقعیت لحظه در پهنۀ جهانی در ارتباط با وضع جمهوری اسلامی و بحرانهای آن به دست داده است.
علی پورنقوی
دورۀ تنش آلودۀ مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان را می توان توضیحی برای "کش آمدن" مسئله دانست، اما توضیح جامع آن، خیر. به علاوه اینک که مناسبات دو کشور مذکور "عادی" شده است، می توان انتظار داشت که دشواری خاصی برای حل مسئله وجود نداشته باشد و در عین حال، و به نحوی پارادوکسال، رویکرد دو کشور را معیاری برای جدیت شان برای…
علی پورنقوی
لایحۀ "حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" به واقع یک جنگ جامع علیه "بی حجابی" است؛ زیرا "حجاب خط قرمز نظام است" و "نظام" مصمم است با کشاندن تمام نیرویش به خیابان و ایجاد هر گونه تقابل و قطبیت در جامعه، مانع عبور از این خط قرمز شود؛ بی آن که لختی بر روند اوج یابندۀ رویگردانی عمومی…
صادق کار
محتمل‌تر از همە این است کە فرماندە اصلی این حرکت خود خامنەای باشد و بعید است او این تصمیم را بدون در میان گذاشتن با رؤسای سە قوە خود انجام دادە باشد. تاکید پیاپی خامنەای در سخنرانی های یکی دو ماە اخیر بر سرکوب، نشان از شکست سرکوب جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دارد
سیامک سلطانی
انتظار برآورده نشد و در ظرف ۶ هفته که از آغاز این عملیات می گذرد، ارتش اکرایین حتی در شکستن خط اول دفاعی ارتش روسیه نیز ناموفق بوده است، این نشست را عملاً تبدیل به یک "دور همی" کرد که در آن تصمیماتی متفاوت از آنچه انتظار می رفت، اتخاذ گردیدند.
س. شکیبا
این حکومت به کجا رسیده که قصد جان همه مردم را دارد؟ در چه وضعیتی قرار گرفته که ناچار می شود قصابان خود را به خیابان روانه کند تا بر روی کسانی که حکومت اش را در آن روزگار سر پا نگهداشتند، تیغ بکشد؟
صادق کار
با این همە ولو اینکە ارتجاع حاکم بتوانند مدتی ستارە درخشان عزیز جوانان آزادە ایران را در زندان نگهدارد، ولی در عوض انبوهی از انزجار، نفرت و اعتراض را در داخل و خارج علیە خود بر می انگیزاند و بە همان اندازە بر محبوبیت توماج افزودە می شود و ارادە جامعە برای بزیر کشیدن تبهکاران مرتجع و فاسد از اریکە قدرت فزونی می گیرد!
صادق کار
با وجود مخالفت های مردمی و مخالفت ظاهری بعضی از مقامات و کارگزان رژیم، احداث پروژە ای کە محیط زیست را تخریب میکند و فاقد مجوز است، زمین آن غیرقانونی واگذار شدە است، صاحب آن جز بدهکاران کلان مالی است و درآمد و سود آن نیز بە همانجایی خواهد رفت کە درآمد های کلان پتروشیمی ها تا کنون رفتەاند، معلوم نیست پشت صاحب این پروژە مخرب چە کسانی قرار…
مجید سیادت
در شرایط کنونی و با توجه به توازن قوای موجود (بین روسیه و اوکراین)، ادامه دادن جنگ به ضرر مردم اوکراین است. زلنسکی و هوادارانش بدون توجه به این واقعیت ، بدون احساس مسئولیت شعارهائی توخالی میدهند . شعارهائی که به خاطر آنها بسیاری مردم اوکراین جان خود رااز دست میدهند.

س. شکیبا
راه پایان دادن به فجایع بیشماری که بر میهن ما آوار شده است، تنها و تنها همبستگی ملی و عبور از این حکومت تبهکار و آدمکش است.
مردم بجان امده از هر قشر و طبقه و حتی از فرودستان جامعه، برای فرار از مصایبی هر روزه ای که با آن دست به گریبان اند، به الکل پناه می برند...الکلی که باید در ظاهر لحظاتی خوش و آسوده برایشان رقم بزند، به زندگی…
حجت نارنجی
واقعیت این است که گستره و عمق خواسته های جنبش زن زندگی آزادی وسیعتر و عمیقتر از آن است که در چهارچوب گفتمان اصلاح طلبی قابل حصول باشد. اما قدری جرات بیشتر از جانب اصلاح طلبان میتواند آنها را از جایگاه تاثیرپذیری محتاطانه به جایگاه حامیان مشفق جنبش زن زندگی آزادی ارتقاع دهد.
صادق کار
یکی از علل اصلی تشدید سرکوب رهبران تشکلهای صنفی و معلمان، حمایت بی دریغ و موثر آنها از جنبش، زن، زندگی، آزادی و بخشی از تلاشهای رژیم برای سرکوب جنبش جاری سراسری است.
بهروز خلیق
واقعیت این است که آمار بالای کودکان کار در کشور ما به سياست ها و عملکردهای مخرب جمهوری اسلامی، به ابر بحران اقتصادی، گسترش فقر، افزايش بيکاری و به وضعیت اقتصادی و معیشتی تهيدستان جامعه بر می گردد. خانواده های فقير قادر به تامين معاش خود نيستند و کودکان عزيز خود را برای کسب در آمد اندک راهی خيابان ها و يا کارگاه ها می کنند.