سیاست

سیامک فرید
نه بازیهای جهانی تمام شده و نه تلاش برای تصاحب تیم ملی پایان یافته است. هنوز امکان شگفتیهای تازه ای وجود دارد. این تیم می تواند با نمایش خوب از فوتبال و در عین حال نمایشی از اعتراض دوباره تیم مردم شود. این سکه به هوا پرتاب شده و در حال چرخ زدن است و هزار چرخ می خورد تا به زمین افتد.
صادق کار
کلاً و خاصه امسال متأسفانه روز کودک جایی برای تبریک و تهنیت باقی نمانده است. اما این روز برای اعتراض و تلاش برای توقف جنایاتی کە در حق کودکان در ایران اعمال شدە و می شوند، فرصت مغتنمی است کە نباید آن را از دست داد. کشتار کودکان را باید متوقف کرد. این فعلاً بهترین هدیە و خدمتی است کە می توان بە مناسبت روز کودک انجام داد!
یداله بلدی
اکنون صدهاهزار مبارز جان برکف در خیابانها و ملیونها مردم محروم و تحت ستم ایران در کردستان، بلوچستان، خوزستان، و در سراسر ایرا ن چشم به راه حمایت شما از مبارزات مردم ایران علیه استبداد در برابر میلیاردها مردم جهان هستند. دوران قهرمانی زود گذر است اما با مردم بودن نامی جاودانه همچون تختی را برای شما در تاریخ مبارزات آزادیخواهی ثبت خواهد کرد.
بهزاد کریمی
هر ایرانی آزادیخواه، دمکرات و مدافع برابر حقوقی شهروندی لازم است با نهیب زدن به خود و صیقل دادن وجدان شهروندی‌اش بپذیرد که بلوچستان در زمره‌ی فراموش شدگان است و وظیفه‌‌برای جبران انواع ستم‌های تاریخی تحمیلی بر این فقیرترین مردمان کشور چیست؟ جمهوری اسلامی نه خصم این مردم دردمند، که انکار آنهاست.
صادق کار
ارائه کنندگان این دست آمار و ارزیابی، با این آمارسازیهای ابلهانە و تلاش برای گوه گذاری بین دانشجویان و جامعه بە غلط تصور می کنند می توانند اعمال جنایتکارانە خود را توجیە کنند، حجاب اجباری را، چنان کە مسئولان حکومتی بر حفظ آن تاکید می ورزند، برقرار نگە دارند و اعتراضات دانشجوئی را مهار سازند. اما آنها در واقع بنزین روی آتش خشم مردم می ریزند.
بهزاد کریمی
مکمل این رویکرد ضرور سیاسی و حتی مهم‌تر از آن، ورود اپوزیسیون دمکرات به میدان گفتگوی بی‌درنگ با نیت رسیدن به توافقات در راستای شکل گیری مرکز هماهنگی ملی است. سازمان‌دهی گفتگوی سریع و دو سویه بلوک‌ها با همدیگر و همکاری‌های ممکن احزاب با یکدیگر، مبرم‌ترین، دسترس‌پذیرترین و تحقق‌یافتنی‌ترین اقدام سیاسی در حال حاضر است. گفتگو، تعهد دادن پیشاپیش از سوی طرفین به همدیگر نیست؛ با آغاز شدن و ادامه‌یافتن هم می‌تواند به بر بنشیند و هم می‌تواند در حد تفاهم باقی بماند.
پروین ملک
قتل مهسا جرقه ای بود که باروت زیر خاکستر را منفجر کرد. امروز دیگر تجمعات صنفی نیست و سیاسی است و کل نظام را نشانه گرفته است. تعدادی زیادی کودک مفقود شده و یا به قتل رسیده اند. شعار زن - زندگی – آزادی یعنی ما زنان و نسل جوان می خواهیم نفس بکشیم. ما می خواهیم خودمان برای زندگیمان تصمیم بگیریم. انتخاب پوشش حق ماست ، حق سفر ، حق حضانت ...
مجید عبدالرحیم پور
آری، هم‌میهنان آزادی‌خواه و مبارز
بیائیم در این لحظات حساس و شرایط سرنوشت ساز، گفت و گو برای ایجاد نهاد هماهنگی دمکراتیک فراگیر را همین امروز در دستور کار خود قرار دهیم. فردا دیر است.
آرش برومند
علیرغم مشکلات پیشگفته بر سر راه اعتصاب های سراسری سیاسی، نشانه های امیدبخشی از تلاش های راهجویانه طبقه های محروم برای ورود به مرحله عالی تر مبارزه با نظام اسلامی وجود دارند. نمونه هایی مانند اعتصاب کارگران عسلویه با خواست های روشن سیاسی، اعتصاب دانشگاه ها و اعتصاب های بازاریان خرده پا در برخی منطقه ها، حکایت از آن دارند که مردم به این نتیجه رسیده اند که برای شکستن دستگاه سرکوب به سلاح اعتصاب متوسل شوند.
نادر عصاره
زن و محروم کردن زن است. دین با تکیه بر محروم کردن زن از وجود مستقلش، دین سالاری را نظام مند کرده و می کند. نظام جمهوری اسلامی، با تبعیض به زن بنا شده است. با مبارزات شجاعانه و جانبازانه جوانان، حجاب اجباری، بیرق تبعیض جنسیتی دینی، خوار و منزوی گشته و از این راه ضربه ای جانانه نثار دین سالاری شد. پوشش اختیاری پیروز شد و این پیروزی، خامنه ای را به تسلیم به اراده مردم مجبور ساخته و در سخنانش تحت عنوان "دعوا سر حجاب و بدحجابی نیست" منعکس شده است، چون دعوا سر حجاب اجباری و طرد آن بوده است.
سوران شمسایی
این نسل حاصل یک انقلاب فرهنگی ارام و مستمر در طی بیست سال گذشته در ایران می باشد در واقع از طریق همراهی بینانسلی روی داده است کسانی که در دهه های شصت و هفتاد در همین نظام اموزشی تحصیل کردند وقتی وارد جامعه شدند شروع کردند به مطالبه گری از حکومت دیکتاتوری و حاصل این کوشش انها وقایع سالهای 78 و 88 بود در ان برحه از زمان مغلوب نظام سرکوب گر شدند اما افکار و مطالعات سیاسی شان را در دنیای فردی و خانوادگی خود...
حجت نارنجی
جمهوری اسلامی همچنان بدنبال این هم هست که جنبش اعتراضی مردم را به نیروهای خارجی وصل کرده و با برانگیختن حس ناسیونالیستی در اذهان مردم چهره احزاب کردستانی را مخدوش کند. از طرف دیگر همانطور که با ارسال افراد نفوذی به میان مردم معترض و تشویق و تحریک انها به اعمال تخریبی قصد دارد مردم حاضر در خیابان ها را به اقدامات خشونت افزا بکشاند،
بهزاد کریمی
گذار از جمهوری اسلامی ضد دمکراتیک، هماهنگی نیروهای دمکرات را لازم دارد که بی گفتگو بر بستر جنبش و متوجه جنبش به دست نمی‌آید. اگر پیروزی می‌خواهیم، باید نیاز مردمی به شکل گیری مرکز هماهنگی مبارزات را پاسخ دهیم. مردم هماهنگ شدن مخالفان را می‌خواهند و لذا هیچگونه یاس پراکنی، پرهیز از گفتگوی سیاسی ملی و کارشکنی در برابر آن را نخواهند بخشید. مطالبه‌ی عمومی، گفتگوی ملی است برای مبارزه‌ای هماهنگ در گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی. همین!
مجید عبدالرحیم پور
این برآمد و درخشش، ریشه در نیاز جامعه به تغییر و تحولات گسترده و عمیق فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در راستای سکولاریزه شدن و تحقق حقوقی و حقیقی برابر حقوقی زن و استقلال زن، دمکراتیزه شدن جامعه، تحقق عینی عدالت اجتماعی و زندگی بهتر برای مردم کشور دارد. تغییرو تحولاتی که در بطن جامعه شکل گرفته، در میان مردم جریان دارد و میرود که شکوفاتر شود.

ازبرجسته ترین نمود و نماد تلاشها و مبارزات زنان و سایر شهروندان جامعه و وسیع ترین و قدرتمند ترن جنبش حق طلبانه، آزادی خواهانه، عادلانه و دمکرا تیک تا کنونی مردم کشوراست که از متن جامعه برآمده است
تورج ابوذرخانی
اگر سکوت کنیم و یا در حد حرف زدن اعتراض کنیم تغییری به وجود نخواهد آمد و سرنوشت امثال مهسا امینی و ... در انتظار همه ی ما خواهد بود، اما اگر مبارزه کردیم و به کف خیابان آمدیم یقینا با اتحاد ملی، حضور حداکثری معترضان در کف خیابان می توان به این شرایط جهنمی و فلاکت بار پایان داد و در نتیجه به آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی رسید
مجید سیادت
مهمترین شعار صدر شعار استقلال طلبانه ی آنهاست. به طور کلی رهبران کنونی شیعیان عراق همگی به برچسب وابستکی کرفتارند. نمیتوان صحت یا سقم این برچسب را تایید کرد ولی به نظر میرسد که بخش بزرکی از عراقیها با این برچسب هم نظرند. عراق نیازمند رهبریست که این برچسب را نداشته باشد.
بهزاد کریمی
سئوال اصلی متوجه امر اصلاح بطور کلی نیست تا لازم باشد در وصف محسنات آن بسیار نوشت و پیرامون ارزشمندی این مهندسی سنجیده و آگاهانه، گام به گام و مبتنی بر فواید، دست به گفتمان سازی زد. تجهیز به فلسفه‌ی سیاسی لازم است اما نه برای تجریدسازی رتوریک بلکه معطوف به کنشگری برای تغییر وضع. پرسشی که هر تحلیل گر و کنشگر می‌باید آن را پاسخ دهد این است که: اصلاح طلبان چه چیزی را اعم از حقوقی و حقیقی می‌خواهند در جمهوری اسلامی اصلاح کنند و متکی بر کدامین ظرفیت‌ها؟
سوران شمسایی
چندین سال است صدای زنگ آغاز اولین روز مدرسه ، صف های منظم پسرانی با لباس های اجباریِ یک شکل اما سرشار از شور و اشتیاق نوجوانی تصویر یک پادگان نظامی را در ذهنم مجسم می کند که گوش به فرمان فرمانده تحتِ نام ناظم مدرسه ایستاده اند با شعار های مرگ بر این، مرگ برآن.بجای زندە باد صلح، زندە باد آزادی، سال تحصیلی جدید را آغاز می کند.
سوران شمسایی
پرداخت شهریه اجباری مدرسه، تهیه لباس فرم در کنار تهیه لوازم تحریر و کتاب های درسی، هزینه سرویس مدارس در طول سال در این شرایط سخت اقتصادی با وجود اینکه تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه طبق قانون اساسی حق همه فرزندان این کشور است چه هزینه هنگفتی را متحمل می شود غیر از اینکه در طول سال حتی دانش آموزان برای خرید کاغذ آچار، ماژیک وایت برد، مایع دستشویی ..
پس از ماه‌ها توقف، مذاکرات هسته‌ای ایران در ماه گذشته از سر گرفته شد، زمانی که اتحادیه اروپا نسخه نهایی توافق را در ۲۱ جولای ارائه کرد. ایران از آن زمان پاسخ خود را ارائه کرده است و همچنان خواستار لغو تحریم ها و تضمین های خاصی است که واشنگتن قاطعانه از آنها امتناع می کند. با این حال، طرفین در مورد شرایط اصلی توافق کلی ،موافقت می کنند.
بهروز خلیق
يکی شدن دو بخش حزب دموکرات کردستان ايران با خوشحالی و استقبال مردم کردستان، احزاب و کنشگران آزاديخواه که در زمره دوستان ديرين آن  هستند، روبرو شده است. حزب ما هم طی پيامی بازیابی وحدت درونی حزب دموکرات کردستان ايران را به همۀ اعضاء و هواداران آن شادباش‌ گفت، از وحدت در صفوف آن استقبال نمود و دستیابی به این یگانگی را پشتوانه‌ای برای‌ اتخاذ سیاست‌های راهگشا در خدمت جنبش دموکراتیک مردم کردستان و مبارزات مردم ایران ارزیابی کرد.
تورج ابوذرخانی
در نتیجه، امروز فساد سیستماتیک حاکم در ایران، به عبارتی کلیت نظام جمهوری اسلامی است این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تا وقتی جمهوری اسلامی وجود دارد، فساد نیز در کشورمان ادامه خواهد داشت راه برون رفت از فلاکت کشورمان، گذار از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی مبتنی بر سیستم سکولار _ دمکرات است.
با توجه به اینکه تحصیل رایگان حق تمام فرزندان این مرز و بوم است؟ آیا بسترهای مناسب برای خصوصی سازی آماده است؟ آیا کارنامه خصوصی سازی در کشور موفق بوده است؟ آیا اصلا آموزش و پرورش که اهمیت اش در حد مجلس شورای یک کشور است را می توان کاملا خصوصی کرد؟ به راستی آیا وقت آن نیست که مسئولین این نهاد جلوی ضرر های این کم لطفی را هرچه زودتر بگیرند و آرامش را به مدارس باز گردانند؟ آری،آرامش را به مدارس برگردانند.
صادق کار
مشکل وضعیت موجود و آنچە کە در بیانیە موسوی بە چالش کشیدە شدەاند، بە ساختار و ماهیت حکومت فقاهتی بر می گردد و موروثی شدن ولایت هر چند کە سیستم موجود را بیش از این کە هست غیر دمکراتیک می کند، ولی تغییری در اساس آن بوجود نمی آورد. آنچە باید در بیانیە موسوی بە چالش کشیدە می شد و نشدە است کل ساختار ارتجاعی و غیر دمکراتیک و پرفساد و غیر قابل کنترل فقاهتی است. اصولا نظام مبتنی بر رهبر و فقاهت گذشتە از اینکە چە کسی در راس آن قرار بگیرد، استبدادی و فساد زا و نافی حقوق شهروندی و زیانبار برای جامعە است.
نادر عصاره
نسبت به چرخش افراطی در سیاست داخلی و خارجی رژیم علی خامنه ای به این "قوز بالا قوز" چهل و چند ساله «جمهوری اسلامی»، بی تفاوت نمانیم. قدر و ارج چشم انداز آینده ای نجاتبخش میان مردم را بشناسیم و نبود آن را فراموش نکنیم. خطر از فاجعه را همه گیر کنیم. میان فعالین رهایی از استبداد و ظلم و دین سالاری در داخل و خارج از کشور، با جستن و یافتن چشم اندازی همگانی، وفاق و همبستگی شایسته آزادی و عدالت و دموکراسی را، پایه گذاری و عملی کنیم.
صادق کار
تمام این اقدامات تداعی کنندە سیاست پاکسازی یهودیان است کە سر انجام بە کشتار وحشیانە چندین میلیون انسان بیگناە منجر شد. همە قرائن حاکی از این هستند کە رژیم حاکم بر ایران قصد نابودی و پاکسازی هموطنان بهایی ما را دارد و اگر مردم ایران بە مخالفت و مبارزە جدی با این اقدامات جنایتکارانە همت نکنند و از هموطنان بهایی خود کە بخشی از مردم ایران هستند حمایت نکردە و آنان را در پناە حمایت خود نگیرند دامنە پاکسازی های اتنیکی بە میان بخشهای وسیعتری از ساکنان کشور کشیدە خواهد شد.
صادق کار
پیامدهای خشک شدن دریاچە ارومیە تنها حیات و ممات شهرها و روستاهای نزدیک بە آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد، همە ایران و بلکە کشورهای همسایە را نیز از این فاجعە بی نصیب نمی گذارد! برای نجات دریاچە از خشکی پیش از اینکە فاجعە تکمیل بشود باید اقدام کرد. حتی یک روز تاخیر در این کار قابل توجیە نیست. خاصە اینکە حکومت بدون اعتراض و فشار شدید و گستردە اقدامی جهت جلوگیری از فاجعە نخواهد کرد. برکناری عیسی کلانتری کە بە سهم خود نقش زیادی در رقم زدن این فاجعە داشتە، در واقع اقدامی فراتر از یک تصفیە جناحی نیست و نباید دل خوش داشت کە دولت بە جد می خواهد برای جلوگیری از فاجعە اقدامی بکند.
بهزاد کریمی
هشدار دیگر اینست که امر تولید ثقل جمهوری‌خواهی که باید در خدمت تامین و تضمین همبستگی ملی و سمت دهی به آن در رسیدن به جمهوری سکولار دمکرات باشد، بخواهد همان همبستگی ملی برای سکولار دمکراسی القاء گردد. چنین پنداری ولو از سر ارزش گرایی صلب، از یکسو تولید ثقل جمهوری را کل استراتژی برای دمکراسی می‌فهمد و از سوی دیگر آن را معادل سیاست تاکتیکی قرار می‌دهد! حال آنکه جمهوری، ذیل دمکراسی است و لذا یکی گرفتن آن با دمکراسی، ذهنیگری و درجا زدن در مجردات ارزشی و فاصله گیری از تبدیل ارزش‌ها به سیاست‌ است.
صادق کار
تشدید سرکوب و افزایش فشارها در زندان و خیابان بە نظر می رسد برای منحرف کردن اذهان از گرانی و تورم، افزایش نرخ فلاکت و بیکاری و همچنین احیا اقتدار از دست رفتە حکومت نزد مردم باشد. حکومت جنایتکار و متززل چون از مردم می ترسد می خواهد مردم را بترساند و نشان دهد کە هنوز اقتدار دارد و برای آن ست کە فشار و سرکوب را تشدید کردە است. اما آب رفتە را نمی شود بە جوی بازگرداند. گسترش سرکوب نماد ها و نمایندگان گروە های اجتماعی مختلف کە این روزها شاهد تشدید آن هستیم می تواند روند همبستگی ملی برای گذر از حکومت ارتجاعی و استبدادی خامنەای و شرکا را...
علی صمد
در نتیجه اپوزیسیون ایرانی در تبعید نگرانی اش واقعی است که می گوید این لایحه به گونه ای طراحی شده که می تواند اسدی را به کشورش انتقال دهد. اگر چه دولت بلژیک این موضوع را رد کرده است. در ضمن حکومت ایران بارها اعلام کرده که اسدی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و باید آزاد شود. در این وضعیت فرستادن او و دیگر تروریست ها به ایران حتما موجب آزادی این تروریست محکوم شده به 20 سال زندان در بلژیک خواهد شد.
مهرداد بهارآرا
پذیرش از سرگیری مذاکرات از طرف ایران بدون حضور چین و روسیه، علیرغم شعارهای افراطی، و امتناع حکومت از سر یک میز نشستن با نماینده آمریکا میتواند بیانگر این واقعیت باشد که جمهوری اسلامی در یک موقعیت اضطرار سیر میکند. بسیاری از نیروهای سیاسی ایران معتقدند از سرگیری مذاکرات میتواند در صورت پیشرفت شروع مناسبی برای حل مشکلات سیاست خارجی و بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیرغم شعارهای تند و افراط‌گری‌های بی‌حاصل یکساله گذشته باشد.
خسرو میرمالک
جمهوری اسلامی بعد از سه ماه مجددا به پای میز مذاکرات برجام برمی گردد اما باز هم دچار اشتباه محاسباتی خواهد شد اگر تصور کند که میتواند در پای میز مذاکره از سلاح نفت برای امتیاز گیری سود ببرد. شاید نرمش هایی از سوی آمریکا و غرب صورت گیرد اما نه آنگونه که جمهوری اسلام انتظار خواهد داشت.
علی پورنقوی
محافلی در درون جمهوری اسلامی نگاه خاصی به نتیجۀ ممکنۀ یک توافق هسته ای دارند: حتی عالیترین توافق هم فاقد دستاوردی برای جمهوری اسلامی است. اما آنها به جای اتخاذ رویکردی متوجه خاتمه دادن به برنامۀ فاجعه بار و بی آیندۀ هسته ای جمهوری اسلامی، رویکردی فاجعه بارتر و بی آینده تر را پیش می گیرند. رویکردی که گام نخست آن خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی است و هدف آن، در مسالمت جویانه ترین حالت، نیل به "مقام" قدرت بالقوۀ هسته ای. البته رویکرد مسلط در جمهوری اسلامی نیز به آبادستانی منتهی نمی شود.
‬پییر هاسکی
در صورت گسست برجام، در این منطقه از جهان، تشنجات حادی می تواند بروز کند. اتحاد جدید میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس، که نمی خواهند یک ایران هسته ای را شاهد باشند، به اقدام وسوسه خواهد شد. لحظه ای که دیپلماسی به مرزهای خود می رسد، ما وارد یک میدان ناشناخته می شویم. بنحو خطرناکی به این میدان ناشناخته نزدیک می شویم.
حسن زهتاب
بیکاری، گرانی سرسام آور، فساد و رانت خواری گسترده ، تبعیض، سرکوب، بی قانونی و ده‌ها عامل دیگر نفس مردم را بریده‌است. اعتراضات با وجود سرکوب های سازمان یافته گسترش یافته و تشکل های صنفی و مدنی مطالبات خود را به اشکال مختلف طلب می‌کنند. تمامی شواهد نشان از آن دارد که اکثریت بزرگی از مردم ایران از جمهوری اسلامی بریده‌اند . آن‌ها خشم خود را در شعارهای مرگ بر دیکتاتور فریاد می زنند. در یک‌‌صد سال اخیر ایرانیان چند حکومت دیکتاتوری را به زیر کشیدند ولی دیکتاتوری باز سازی شد، چرا؟