سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

راهکارهای سیاسی ما:

۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکاهای مستقل و علیە سیاستهای نئولیبرالی دولت کە قوانین حمایتی، دستآوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران را آماج تاخت و تاز قرار دادە، حمایت می کند. ما برای قانون کار جدید و مترقی منطبق بر نیازهای کارگران، برای تامین دستمزد مکفی و متناسب با هزینههای زندگی و پرداخت منظم و بە موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمەی بیکاری، بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، توقف و لغو خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی مبارزه می کنیم و مخالف تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بە زیان کارگران هستیم. کارگران باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. مدیریت امور تامین اجتماعی باید بە شورایی مرکب از نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری و نهادهای نظارتی بە انتخاب خود آنها واگذار شود. ما از مطالبات و مبارزات معلمان، بازنشستگان و دیگر مزد و حقوق بگیران حمايت میکنيم.

۲.نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگر اندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبسهای طویل المدت و اعدام محکوم می شوند. این احکام حربهی حکومت استبدادی برای ارعاب جامعهی بهپا خاستهی ایران است. سیاستی که هم چنان ادامه دارد. اگرچه از ميزان اعدامها در سال گذشته کاسته شده است، اما با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز یکی از رکورد داران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام ها و توقف کشتارها پای می فشاریم. ما با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های آنان، صدور احکام سنگين برای فعالان سياسی و مدنی را محکوم میکنيم و بر مبارزه برای آزادی کلیهی زندانیان سیاسی تاکيد داریم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با استناد به و تایید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و تمامی الحاقات آن تاکید دارد و این سند تاریخی را بهعنوان مبنای مسلم حقوق انسانی مورد قبول همهی ملل جهان پاس داشته و مبانی آن را در راهبردهای سیاسی خود بهکار میبرد و نقض گستردهی حقوق دگراندیشان، دگرباشان، اقلیت های مذهبی (سنیها، زرتشتیها، کلیمیها، بهائیها و دراویش) و تبعیض علیه افغانستانیهای ساکن ایران و ديگر شهروندانی که تبار ايرانی ندارند را، محکوم می کند.

...

 

سیاست

تهاجم ناسیونالیستی در خدمت نئو عثمانیسم
بهزاد کریمی
"روژآوا" در مبارزه با یورش‌های مرگزای "داعش"، مقابله با تهدیدات پایان ناپذیر دولت اردوغان، و لجاجت رژیم بدسابقه اسد که حتی در بدترین شرایط انزوا حاضر نشد حقوق کردهای سوریه را...
1 نظر
ایجاد امید، اعتماد، همبستگی و اراده ملی در راه...
مجید عبدالرحیم پور
ائتلاف فراگیر جمهوری‌خواهی عرفی (سکولار)، فعالیت فکری و فرهنگی و سیاسی مشترک و متحد و انعکاس آن در سپهر عمومی و اذهان شهروندان و مردمان داخل و خارج کشورمان. این تلاش‌ها می‌توانند...
3 نظر
مجازات اعدام، نه! از حق زندگی در ایران دفاع کنیم!
علی صمد
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن...
1 نظر

کارگری

عدالت اسلامی؛
صادق کار
خانوادەهای کارگرانی کە دستمزدهای نان آورشآن کفاف هزینە ١٠ روز از هزینەهای زندگی شان را بیشتر نمی دهد و همین مقدار ناچیز را هم با تاخیر چند ماهە می...

بین‌المللی

حزب کمونیست فرانسه حمله ترکیه به کردهای سوریه را...
حزب کمونیست فرانسه
در بیانیه حزب کمونیست فرانسه به نقش کردها به عنوان نیروهای مبارز علیه داعش و یکی از نیروهای اصلی صلح دمکراتیک در منطقه اشاره شده و آمده است اینک کردها تنها مانده اند و ائتلاف بین...
حزب کمونیست عراق خواهان استعفای دولت شد
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست عراق در ادامه حمایت خود از اعتراضات جاری این کشور، خواهان کناره گیری دولت فعلی عراق شد . در اعلامیه کمتیه مرکزی حزب کمونیست عراق آمده است باید دولتی با شرکت شخصیت هایی...
دست‌ها از سوریه کوتاه!
حزب کمونیست ترکیه
روشن است برای کسانی که به این یا آن قدرت امپریالیستی متکی هستنی و راه خروج از بحران را از راهبرد هایی مانند اداره خودمختار، محلی بودن، منطقه گرایی می دانند، که خود استراتژی...

نامه‌ها

فیلسوف اصلاحگرای مسیحی؛ رقیب هگل

اصلاحگرایان مسلمان ایرانی و فیلسوف رفرمیست غرب

آرام بختیاری
شلایرماخر در خیلی از زمینه ها مانند علم تفسیر و هرمنوتیک، علم اخلاق، علم دیالکتیک، و سایر دروس علمی، خالق نظرات بزرگ و مهم بود ولی بدلیل رشد ارتجاع در دولت پرویس، در سال 1815 پست...

معرفی کتاب

تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره هم‌پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی
مهرداد درویش پور - نیکلاس مونسون
نمی‌توان نخست با اندیشه دو-انگاری "ما" و "آنها" نخست گروهی از مردم را طرد کرد و سپس در فکر جذب آنان برآمد. اگر نقطه عزیمت بررسی این دسته از جوانان همچون "گروهی مسئله‌دار" باشد،...
2 نظر

گفتمان

علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی...
مجید عبدالرحیم پور
واژه ها و گزاره های مورد استفاده سرشار از خشم، نفرت و کینه و تهی از خرد و انصاف و احساس مسئولیت و بدون رعایت احترام و حرمت کلام و قلم، چونان ضربات سنگین و گلوله های زهرآگین، توسط...
3 نظر
فرهنگ سیاسی، در متن مبارزه سیاسی ساخته می شود!
بهزاد کریمی
شرط نخستین فرهنگ‌پروری سیاسی، وفاداری به فرهنگ نقد و انتقاد از یکسو و ابراز شهامت است از سوی دیگر در توجه به انتقادات درست و نادرست. ایستادگی‌ها و سر ندزدیدن‌ها در برابر آنهایی که...
ضرورت وجود سازمان هایِ چپ و مترقی برای پیشرفت در...
فرامرز دادور
برای یک سازمان چپ فعالیت در راستای انتقال قدرت سیاسی و اجتماعی از حکومتگران سرمایه داری به نفع کارگران و تهی دستان و ایجاد دمکراسی رادیکال حیاتی است. در این رابطه رخداد انقلاب به...
1 نظر

تئوریک

روشنفکران چپ*
رضا جاسکی
رابطه روشنفکران چپ با احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی در طی یک و نیم قرن گذشته دچار دگرگونی‌های زیادی گشته است. در اولین دوره بین نظریه‌پردازان و احزاب و اتحادیه‌های کارگری رابطه...
اتنیکی یا ملی - مروری بر یک مقوله جدل‌امیز
رضا جاسکی
ناسیونالیسم یک پدیده مدرن است و عمر آن بیش از دو سده نیست. آن یک پروژه سیاسی برای تأمین حاکمیت ملی است. بدون چنین هدف سیاسی، یعنی ایجاد و یا دفاع از حاکمیت ملی سخن گفتن از...

گفتگو

ضرورت همبستگی با روژاوا، در محکومیت تهاجم نظامی...
مسعود فتحی
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹ꓥ، ساعت ۹ شب به وقت ایران میهمان برنامه این هفته: مسعود فتحی، از اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
راهکارهای گسترش همکاری‬ها
مزدک لیماکشی
فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۹ مهر‌ماه ۱۳۹ ꓥ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران. میهمان این هفته: آقای مزدک لیماکشی، فعال سیاسی جمهوری خواه
درباره همایش اتحاد جمهوری‌خواهان و نشست شورای...
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز نویدی، مزدک لیماکشی مجری برنامه: هژیر عطاری
2 نظر

دیدگاه‎ها

در خاورِمیانه و نزدیک چه می گذرد؟
علی رضا جباری
به نظرمی رسد که نخستین راه برقراری آرامش درسوریه اتحاد کردها با دولت سوریه و حل کردن بحران قومی درمنطقه باشد؛ اما، آیا روسها درمقابله با اقدام کشوردوستشان ترکیه، به این اتحاد...
پارادُکس در مسئله کرد
دنیز ایشچی
فعالیت های گسترده دیاسپارای کرد طی سالهای طولانی قادر بوده است تا در افکار عمومی جهانیان حقوق پایمال شده ملت کرد را برجسته نموده و خصوصا افشاگریها در مورد جنایات صدام حسین، جمهوری...
دفاع از مخالفین، راه مقابله با اتهام زنی
مریم سطوت
اتهام زنی، دروغ پراکنی، خود و جریان وابسته به خود را جریانی تماما برحق دانستن و دیگران را دشمن و مزاحم دیدن ریشه های عمیق فرهنگی تاریخی دارد. مقابله با آن بسیار دشوارتر از بحث های...

فرهنگ و هنر

همدردی مردم در روژاوا
شمی صلواتی
تو بگو رفیق چه کنم با این همه درد که در زبان و قلم بی رنگم پیداست
به من بگو
شیفته
به من بگو چه چیز؛ سکوت غمگین چشمان تو را خواهد شکست ...

گزارش‌ها

ایران من: "ای بی بصر من می روم؟ او می کشد...
ابوالفضل محققی
گوهری که اکنون در کف وحنجره فرزند نهاده است.گوهری که در کف هر کس نهاده نمی شود.برای به کف آوردن آن باید رنج سال‌ها کار کردن را بر خود هموار نمود. حساس بودن و پایبندی به هنرکه از...