جمعه ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

۸. شعار راهبردی ما:

جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمايهداری لجامگسيخته و مناسبات اجتماعی عقبماندهای است که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکا به ارگانهای امنيتی، نظامی و تبليغی و پايهی اجتماعی محدود، به سلطه سياسی خود تداوم میبخشد. جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تبعيض، تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پیريزی شده و در آن ولايت فقيه هستهی اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتير و حامیپرور است و در اساس قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را میسازد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال ارادهی آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک و تامين آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

شعار راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد است.

سیاست

درباره انتخابات دوم اسفند
مجید عبدالرحیم پور
در چنین شرایطی، شرکت در این انتخابات برای تشکیل چنین مجلسی، نه تنها در جهت بهبود زندگی و به نفع اکثریت مردم و حتی اکثریت شرکت‌کنندگان در آن نیست بلکه موجب بدتر شدن اوضاع کشور و...
2 نظر

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 56
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
3 نظر
مجلس "یک دست" کدام موانع تولید را می...
صادق کار
جعل حمایت و وارونە کردن حقایق تا کی؟
الف فلزکار
اشتغال در اقتصاد سبز- بخش 4
شبکه سازمان های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال سبز
طرح کلی تاریخ کار- بخش دوم
یان لوکاسن
چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات...
صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جُنگ کارگری
جُنگ کارگری شماره 55
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
2 نظر
همە با هم بسوی تحریم ملی انتخابات فرمایشی!
صادق کار
جان کارگران معدن، قربانی سود سرمایه‌داران
مراد رضایی
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 3
شبکه سازمان های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال سبز

بین‌المللی

ونزوئلا، گلوبالیستان و بازسازی چاویسمو
لنین برآ
موضوع کلیدی چاویسمو آن است که برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی هژمونیک چگونه ادامه خواهد داد. اکنون من خیلی در باره نیروی دولتی بودن چاویسمو صحبت نمی کنم، اما آیا نیرویی خواهد شد که...

احزاب و سازمان‌ها

کمپین اسفند بدون رأی!
سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا)
یک کلیپ از سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) در رابطه با کمپین «اسفند بدون رأی»
تحریم انتخابات فرمایشی، تقویت مبارزه علیه جمهوری...
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین
مردم در آبان‌ماه گذشته فریاد « نابود باد جمهوری اسلامی » سر دادند و « نه » به جمهوری اسلامی شعار اصلی تظاهرات توده‌ها در اقصی نقاط ایران بود. جمهوری اسلامی به خواست مردم آگاه است...

معرفی کتاب

دیجیتال دموکراسی؟ احزاب در عصری نوین - فصل ششم
اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری
احزاب سیاسی باید بتوانند سیاستی را بر اساس ارزش‌ها و منافع متضاد و خطوط چالش‌هایی که وجه مشخصه جامعه دانش محورِ فردیت یافته امروز باشد، تدوین و توسعه دهند. مردم فقط بخاطر اشکال...
دیجیتال دموکراسی؟ احزاب در عصری نوین - فصل پنجم
اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری
فرآیند مبارزات انتخاباتی بسوی هرچه بیشتر حرفه‌ای شدن است. این ویژگی در انتخابات پارلمانی گذشته خود را به عیان نشان داد. اکنون رویکرد حرفه‌ای به مبارزات انتخاباتی وجه مشترک کلیه...

گفتمان

«جبهه جمهوری» و بغرنجی های گذار به دمکراسی در...
مهرداد درویش پور
از این رو پیوند با داخل و به ویژه با جنبش های اجتماعی، اعتراضات "خیابانی" و جامعه مدنی به جای چشم دوختن به انتخابات بی حاصل یا آلترناتیو سازی با تکیه بر قدرت های بیگانه در خارج،...
2 نظر

تئوریک

نظام سرمایه‌داری در کشور درحال‌توسعه در سطح...
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد
اشاره: به دنبال بررسی جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع در بخش نخست این سلسله ‌مقالات و سطح نخست انتزاع، و جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری...
ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات...
فرهاد نعمانی و سهراب بهداد
در نخستین بخش این سلسله‌گفتارها درباره‌ی جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع سخن گفتیم. براساس این دو ابزار نظری، در بخش حاضر به‌عنوان نخستین گام در تقریبِ جهان‌ واقعی...

گفتگو

انقلاب بهمن: نیروها، دلایل و درس های آن!
مهدی فتاپور
فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۲ اسفند ۱۳۹٨ میهمان این هفته: مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
تاکتیک های اپوزیسیون برای عدم شرکت مردم در...
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
میز گرد جمهوری خواهی. میهمانان: حسن زهتاب، مزدک لیماکشی، کورش پارسا، بهمن مبشری

دیدگاه‎ها

آیا وحشت ویروس کرونا ما را به روز های قرنطینه های...
ساشا ابرامسکی
سازمان بهداشت جهانی نسبت به موثر بودن و توجیه ممنوعیت همه مسافرت ها ابراز تردید کرده است. به علاوه، گروه های عدالت نژادی یادآورشده اند که آن ها در داخل این درک گسترده که افراد نه...
پیش بسوی سوسیالیسم (بخش پایانی)
دنیز ایشچی
مدل اقتصادی "تعاونی" در دنیای امروز، سومین قدرتمندترین مدل اقتصادی در کنار مدل های اقتصادی دولتی، و بخش خصوصی قرار دارد و با قدرت تمام به حیات خود ادامه میدهد. این مدل در...
پیش بسوی سوسیالیسم (3)
دنیز ایشچی
امروزه نه تنها کارگران و زحمتکشان، بلکه اقشار وطبقات زیادی که زیر فشار بحران های ذاتی نظام سرمایه داری، که با پیشرفت تکنولوژیک نوین ابعاد به مراتب خطرناکی پیدا میکنند، ادامه عادی...

فرهنگ و هنر

و سیاهی آخرین روزنه را می بلعد
رحمان
دیگر کسی چوپ لای چرخِ شب نمی گذارد ! و خوابِ شبهای توفانی تعبیرِ بستنِ بال کبوترانِ در راه - در مغزهایِ یخ زده به بار خواهد نشست؟

گزارش‌ها

بررسی افق سیاسی پس از انتخابات
مجامع اسلامی ایرانیان - پاریس
مجامع اسلامی ایرانیان پاریس برگزار می کند: جلسه بحث آزاد و پرسش و پاسخ؛ سخنرانان: فیروزه بنی صدر، تقی رحمانی، پرویز نویدی
گزارش دیدار و گفتگوی هیئت نمایندگی حزب چپ ایران (...
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
برای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) که برای اولین بار در این سطح دیدار و گفتگو می کرد، یک موفقیت بود. به این دلیل ساده که در فردای این ملاقات خانم کورنلیا ارنست ضمن تشکر از«دیداری...
گزارش تصویری از دیدار هیئت نمایندگی حزب چپ ایران...
گروه کار روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
روز چهارشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ دیداری بین گروه ایران در پارلمان اروپا و هیئتی از سوی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) متشکل از ، آینده آزاد، احمد نجاتی، علی پور نقوی و مهدی ابراهیم زاده در...