جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

...

۹. همکاریها و ائتلافهای ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزهی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکیها، همسوئیها و همگرائیها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوقبگيران، تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور میداند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنهی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکلگيری همکاری و ائتلاف بین جريانهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری میدانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکلدهی ثقل جمهوریخواهی در صحنهی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاریهای گستردهتر شوند و ائتلافی فراگير و پوششدهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همهی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال میکنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولتهای خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرتهای بزرگ و دولتهای خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.

سیاست

تهاجم ناسیونالیستی در خدمت نئو عثمانیسم
بهزاد کریمی
"روژآوا" در مبارزه با یورش‌های مرگزای "داعش"، مقابله با تهدیدات پایان ناپذیر دولت اردوغان، و لجاجت رژیم بدسابقه اسد که حتی در بدترین شرایط انزوا حاضر نشد حقوق کردهای سوریه را...
1 نظر
ایجاد امید، اعتماد، همبستگی و اراده ملی در راه...
مجید عبدالرحیم پور
ائتلاف فراگیر جمهوری‌خواهی عرفی (سکولار)، فعالیت فکری و فرهنگی و سیاسی مشترک و متحد و انعکاس آن در سپهر عمومی و اذهان شهروندان و مردمان داخل و خارج کشورمان. این تلاش‌ها می‌توانند...
2 نظر
مجازات اعدام، نه! از حق زندگی در ایران دفاع کنیم!
علی صمد
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن...
1 نظر

کارگری

عدالت اسلامی؛
صادق کار
خانوادەهای کارگرانی کە دستمزدهای نان آورشآن کفاف هزینە ١٠ روز از هزینەهای زندگی شان را بیشتر نمی دهد و همین مقدار ناچیز را هم با تاخیر چند ماهە می...

بین‌المللی

حزب کمونیست فرانسه حمله ترکیه به کردهای سوریه را...
حزب کمونیست فرانسه
در بیانیه حزب کمونیست فرانسه به نقش کردها به عنوان نیروهای مبارز علیه داعش و یکی از نیروهای اصلی صلح دمکراتیک در منطقه اشاره شده و آمده است اینک کردها تنها مانده اند و ائتلاف بین...
حزب کمونیست عراق خواهان استعفای دولت شد
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست عراق در ادامه حمایت خود از اعتراضات جاری این کشور، خواهان کناره گیری دولت فعلی عراق شد . در اعلامیه کمتیه مرکزی حزب کمونیست عراق آمده است باید دولتی با شرکت شخصیت هایی...
دست‌ها از سوریه کوتاه!
حزب کمونیست ترکیه
روشن است برای کسانی که به این یا آن قدرت امپریالیستی متکی هستنی و راه خروج از بحران را از راهبرد هایی مانند اداره خودمختار، محلی بودن، منطقه گرایی می دانند، که خود استراتژی...

نامه‌ها

دفتری به یاد گار مانده از "سیاوش کسرائی"
ابوالفضل محققی
من با هر جوانی که به خاک می افتد به خاک می افتم. می میرم و زنده می شوم! این جا دستم، قلمم قادر به هماهنگی با روحم نیست!روحم آن جا درجبهه ها با نوجوان ها و جوان های آن سرزمین است....
1 نظر
هماهنگى ايرانيان – پاريس: براى اعتراض به سركوبهاى اخير درايران
هماهنگی ایرانیان – پاریس
گردهمائى در اعتراض به سركوب فعالين كارگرى، معلمين، مدافعين حقوق زنان، كنشگران سياسى و مدنى درايران، همچنین در پشتيبانى از زندانيان سياسى و براى آزادى آنها، در زمان و مكان زير...

معرفی کتاب

تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره هم‌پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی
مهرداد درویش پور - نیکلاس مونسون
نمی‌توان نخست با اندیشه دو-انگاری "ما" و "آنها" نخست گروهی از مردم را طرد کرد و سپس در فکر جذب آنان برآمد. اگر نقطه عزیمت بررسی این دسته از جوانان همچون "گروهی مسئله‌دار" باشد،...
2 نظر

گفتمان

ضرورت وجود سازمان هایِ چپ و مترقی برای پیشرفت در...
فرامرز دادور
برای یک سازمان چپ فعالیت در راستای انتقال قدرت سیاسی و اجتماعی از حکومتگران سرمایه داری به نفع کارگران و تهی دستان و ایجاد دمکراسی رادیکال حیاتی است. در این رابطه رخداد انقلاب به...
صدای سوم و نقش آن در همگرایی جمهوری خواهان
مهرداد درویش پور
سخنرانی در همایش اتحاد جمهوری خواهان درشهر کلن
گفتگوی سازمان یافته و هدفمند برای تعریف پروژه...
احمد هاشمی
شحصیت‌ها و روشنفکران در خارج از کشور نیز قادر به حرکت و ابتکار و فعالیت موثر نیستند، بلکه اغلب اسیر واکنش‌های بی هدف و "باری به هر جهت" هستند؛ و هم چنین دچار محدویت شناخت عمومی از...
1 نظر

تئوریک

اتنیکی یا ملی - مروری بر یک مقوله جدل‌امیز
رضا جاسکی
ناسیونالیسم یک پدیده مدرن است و عمر آن بیش از دو سده نیست. آن یک پروژه سیاسی برای تأمین حاکمیت ملی است. بدون چنین هدف سیاسی، یعنی ایجاد و یا دفاع از حاکمیت ملی سخن گفتن از...

گفتگو

راهکارهای گسترش همکاری‬ها
مزدک لیماکشی
فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۹ مهر‌ماه ۱۳۹ ꓥ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران. میهمان این هفته: آقای مزدک لیماکشی، فعال سیاسی جمهوری خواه
درباره همایش اتحاد جمهوری‌خواهان و نشست شورای...
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
میهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز نویدی، مزدک لیماکشی مجری برنامه: هژیر عطاری
2 نظر
ضرورت ایجاد شبکه سراسری و فراگروهی برای دفاع از...
بهروز ستوده
فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۲ مهر‌ماه ۱۳۹ ꓥ برابر با ۴ اکتبر ۲۰۱۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران. میهمان این هفته: آقای بهروز ستوده، فعال سیاسی و حقوق بشر

دیدگاه‎ها

در خاورِمیانه و نزدیک چه می گذرد؟
علی رضا جباری
به نظرمی رسد که نخستین راه برقراری آرامش درسوریه اتحاد کردها با دولت سوریه و حل کردن بحران قومی درمنطقه باشد؛ اما، آیا روسها درمقابله با اقدام کشوردوستشان ترکیه، به این اتحاد...
پارادُکس در مسئله کرد
دنیز ایشچی
فعالیت های گسترده دیاسپارای کرد طی سالهای طولانی قادر بوده است تا در افکار عمومی جهانیان حقوق پایمال شده ملت کرد را برجسته نموده و خصوصا افشاگریها در مورد جنایات صدام حسین، جمهوری...
دفاع از مخالفین، راه مقابله با اتهام زنی
مریم سطوت
اتهام زنی، دروغ پراکنی، خود و جریان وابسته به خود را جریانی تماما برحق دانستن و دیگران را دشمن و مزاحم دیدن ریشه های عمیق فرهنگی تاریخی دارد. مقابله با آن بسیار دشوارتر از بحث های...

گزارش‌ها

ایران من: "ای بی بصر من می روم؟ او می کشد...
ابوالفضل محققی
گوهری که اکنون در کف وحنجره فرزند نهاده است.گوهری که در کف هر کس نهاده نمی شود.برای به کف آوردن آن باید رنج سال‌ها کار کردن را بر خود هموار نمود. حساس بودن و پایبندی به هنرکه از...