سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۳۱ مارس ۲۰۲۰

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

...

۹. همکاریها و ائتلافهای ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزهی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکیها، همسوئیها و همگرائیها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوقبگيران، تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور میداند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنهی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکلگيری همکاری و ائتلاف بین جريانهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری میدانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکلدهی ثقل جمهوریخواهی در صحنهی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاریهای گستردهتر شوند و ائتلافی فراگير و پوششدهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همهی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال میکنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولتهای خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرتهای بزرگ و دولتهای خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.

...

آقای خامنه ای شما مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید - ۱۹به یک فاجعه ملی هستید!
-
ما جمعی از اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی و مدنی با گرایشات مختلف فکری و سیاسی با توجه به مجموعه اتفاقات جاری آقای خامنه‌ای را مسئول اصلی کنونی و آینده بحران ویروس کووید 19 در ایران...
2 نظر
ویروس کرونا و اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آن!
گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سخنرانان: مهرداد دروویش پور - جامعه شناس؛ دنیز ایشچی - فوق لیسانس حسابداری و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ دکتر حسن نایب...
فرنود فرهیخته رفت، یادش اما ماندگار است!
-
غلامحسین فرنود از چهره‌های بزرگ مورد وثوق مبارزان، روشنفکران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و هنرمندان تبریز، آذربایجان و ایران بود. احاطه به ادبیات و جامعه شناسی و تئاتر، او را به یکی از شخصیت های مرجع برای روشنفکران چپ تبریز تبدیل کرده بود.

سیاست

یک ادعانامه: "کرونا"ی شر، افشاگر پلشتی...
بهزاد کریمی
آیا باید پایانه سال 2019 فرا می‌رسید و جهشی در فلان نقطه رخ می‌داد تا بیماری "کووید 19" بیداد کند و دنیا را بحران فرا بگیرد؟ این آیا نشانه محلی و تصادفی بودن فاجعه‌ است؟! انتظار...
2 نظر
سوء استفادە دولتمردان و کارفرمایان از کرونا برای...
صادق کار
در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون...

زنان

تبريك نوروزى گروه كار زنان به مناسبت سال ١٣٩٩...
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نوروز 1399
خشونت والدین بر فرزندان؛ کودک همسری و حجاب اجباری!
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس برگزار کرد! (فایل صوتی) سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ بیژن اقدسی - عضو حزب چپ ایران (...
1 نظر

جُنگ کارگری

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 60
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟
صادق کار
کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در اثر کرونا قتل عمد است!
مراد رضایی
انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای محافظت از پرستاران...
اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا- اتحادیه پرستاران کالیفرنیا
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8
شبکه سازمان های پژوهشی برای ارزیابی اشتغال سبز
طرح کلی تاریخ کار - بخش ششم
یان لوکاسن
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جُنگ کارگری
1 نظر
نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 59
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
5 نظر

کارگری

دفتر ششم - گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!
چیدی کینگ- تامارا گاُسی
فهرست: - دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟ - فهم نقشه راه – تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه - تقسیم برابر امکانات...
دفتر پنجم - آینده جنبش های کارگری در جهان عرب
هانی مسعود
کارگران اتحادیه های رسمی موجود و رهبرانشان را رد کردند و بدنبال تاسیس اتحادیه های نوین رفتند. تشکل های جدید که خود را "اتحادیه مستقل" نام گذاشته اند...
دفتر چهارم - برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری...
کریس مانسانو و آلکساندرا بردبری
پافشاری معلمان برین اصل بود که مبارزه فقط برای دستمزد معلمان نیست بلکه اهداف والاتری را دنبال میکند، از جمله اینکه تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس درس...

احزاب و سازمان‌ها

در فراق رفیق فریبرز رئیس دانا
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
بی‌گمان جای خالی رفیق رئیس دانا در مبارزات آتی کارگران و زحمتکشان ایران و جهان به راحتی پر نخواهد شد، ولی همانگونه که رفیق پرچم مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم را از رفقای پیشن...

نامه‌ها

زنی در کنار بساطی از مهر!
ابوالفضل محققی
ما در زمان و مکانی دیگر سیر می کردیم. زندگی تا چه میزان می تواند سخت باشد؟ اما زیبا نیز هم! زیبائی که زنانی چون او آن را به ما ارزانی می دارند. قلب های بزرگی که می توانند همه را...
عفت موسوی شهد جاویدنام را سرکشید
امیر سلطان زاده
فراموش نکنیم در دورانی که جامعه مردسالار ایران، در فقر فرهنگی و بی سوادی عمیق به سر می برد، یک زن در حالی که شوهرش در زندان است، به تنهایی تصمیم می‌گیرد تا یک زندانی دیگر را نجات...
1 نظر
در قرنطینه
ابوالفضل محققی
هر میزان که از دوران کودکی فاصله می گیرم به سال های وبائی جمهوری اسلامی نزدیک تر می گردم خاطرات تلخ تر می شوند. شور روزهای انقلاب حال به زهری تلخ بدل شده هر زمان که بیادم می افتدد...

گفتمان

آیا ویروس کورونا به معنای پایان جهانی شدن است؟
روبن جاکوبس
رئیس فدراسیون مراکز پزشکی دانشگاهی هلند، خروین میجر، در یک مصاحبۀ رادیوئی از کمبود نوار پانسمان، سوزن تزریق، دستکش های استریل، ..." در بیمارستانهای هلند خبر داد. توجه دارید که...
1 نظر
اعتصاب غذای بزرگ زندانیان قصر - نگاهی به یک تجربه
محمد اعظمی
بدین ترتیب اعتصاب خاتمه یافت. واقعیت این است که در این حرکت خواست های ما به جز رادیو متحقق شد. می بایست در سومین هفته اعتصاب غذا که با عموم خواسته ها به جز رادیو موافقت شد، به...

تئوریک

از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی
آرام بختیاری
امروزه لوکاچ را یکی از نمایندگان مهم "مارکسیسم غربی یا نئومارکسیسم" میدانند که با نگاهی غیردگماتیک به مارکسیسم مینگریست. او بعد از جنگ جهانی دوم در کلاسهای درس خود به انتقاد از...
1 نظر

گفتگو

گفتگوی احمد پورمندی با ايران اينترنشنال، در رابطه...
آقای خامنه ای شما مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید - ۱۹به یک فاجعه ملی هستید!
زنده یاد دکتر فریبرز رئیس دانا و مبارزات او
فریبرز رئیس دانا
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۰ میهمان برنامه : آقای کاظم فرج الهی - خبر نگار آزاد
1 نظر
فایل صوتی دومین جلسه گرامیداشت یاد یاور زحمتکشان...
فریبرز رئیس دانا
این جلسه به صورت تلگرامی و با حضور تعداد بسیاری شرکت کننده که در برنامه قبلی موفق به پخش پیامهای این عزیزان نشدیم، در تاریخ یکشنبه سوم فروردین برگزار گردید.

دیدگاه‎ها

دفاع از زندانیان سیاسی، دفاع از نرگس محمدی، وظیفه...
ابوالفضل محققی
حال بسیارانی از قرنطینه شدگان در خانه از خود می پرسند؟ براستی این زندانیان سیاسی که به خاطر دفاع از آزادی وحق شهروندی من بار چنین زندان های طویل المدت را بردوش می کشند، چگونه طاقت...
ترامپ و متحدان آن تصمیم گرفته اند سرمایه داری را...
ویلیام ریورز
اتفاق قابل توجهی در چین در حال وقوع است، اگر وال استریت جورنال آن را به درستی دریابد. ملت چین در حال آغاز بیرون آمدن از تجربه ویرانگر ویروس کرونای خود هستند، اما کسب و کارها به...
جن از دید آقای خامنه ای
ابوالفضل محققی
پیامی که ترس از اجنه چنبر زده بر دور او را نشان می دهد. دغدغه خاطر او از مسئله جانشینی ، چگونگی اعمال بی سوال و جواب قدرت در تمامی عرصه ها ! در شرایطی که روند حوادث و آخرین...

فرهنگ و هنر

عاشق قناری
ابوالفضل محققی
مقابل قفس قناری می ایستد، به پر زدن دیوانه وار او در قفس کوچک خیره می شود.قناری روی میله ای می نشیند. اندکی بعد شروع به خواندن خواهد کرد. فکر می کند، چه میزان این قناری را دوست...
تو بر نخاستی
رحمان
گفته بودی: ما تنها نیستیم و ما همه یک تنیم، و یک روح بزرگ، و یک اقیانوس، با آتشفشانی در اعماقش . گفته بودی که توفانی در راه است،
عموفریبرزمان زنده است
علی رضا جباری (آذرنگ)
زنده ای تو، بازگویی بس سخن از یادهای تلخ یا شیرین، یادِ روزان نو و دیرین. زنده ای تو، دوستدارانت کنون پیرامُنت، انبوه، چون پروانه گِردِ گُل، شادمان از دیدن تو در کنار خویش.
1 نظر

گزارش‌ها

ویروس کرونا و اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آن!
برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)که در تاریخ 29 مارس برابر با 10 فروردین برگزار شد. سخنرانان: مهرداد دروویش پور - جامعه شناس؛ دنیز ایشچی - فوق لیسانس...
فرنود فرهیخته رفت، یادش اما ماندگار است!
-
غلامحسین فرنود از چهره‌های بزرگ مورد وثوق مبارزان، روشنفکران، نویسندگان، مترجمان، پژوهشگران و هنرمندان تبریز، آذربایجان و ایران بود. احاطه به ادبیات و جامعه شناسی و تئاتر، او را...
آقای خامنه ای شما مسئول اول تبدیل اپیدمی کووید -...
-
ما جمعی از اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی و مدنی با گرایشات مختلف فکری و سیاسی با توجه به مجموعه اتفاقات جاری آقای خامنه‌ای را مسئول اصلی کنونی و آینده بحران ویروس کووید 19 در ایران...
2 نظر