جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸
تحریم ها و پیامدهای آن
گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سخنرانان : بهروز بیات ، رضا علوی

سياست

تداوم و گسترش اعتصابا ت و همبستگی بخشی را آزاد کرد!
صادق کار
اعتصابات و مبارزات کارگری و مقاومت و ایستادگی کارگران روی خواستە هایشان دوبارە جنبش کارگری را کە کوشش چهل سالەای برای راندنش از متن بە حاشیە شدە بود بە متن برگرداند. عامل آزادی...
ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد!
علی صمد
در دفاع از حقوق انسانی می‌بایست مرزها را به کناری گذاشت و برای رعایت حقوق بشر، لغو اعدام، شکنجه، آزار و اذیت و ... در ایران گام‌ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات...
تکنولوژی تمرکز زدائی خودگردان
دنیز ایشچی
مناسبات میان قوانین محیط های خودگردان و قوانین کشوری را در زمینه هایی که با هم کاملا همسو نباشند، و در مواردی که بخشی از قوانین میتواند مختص گروهبندی خاصی باشند، را قانون اساسی...

گفتگو

۱۶ آذر: روز دانشجو
ناصر زرافشان
بحث و گفتگو با دکتر ناصر زرافشان در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 16 آذرماه 1397 برابر با 7 دسامبر 2018 انجام شده است
ریشه‌های طبقاتی بحران کنونی در ایران
فریبرز رئیس دانا
بحث و گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 9 آذرماه 1397 برابر با 30 نوامبر 2018 انجام شده است
مسائل روز جنبش کارگری
صادق کار
بحث و گفتگو با صادق کار در تالار تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی این گفتگو در تاریخ 2 آذر 1397 برابر با 23 نوامبر 2018 انجام شده است

گزارش‌ها

تحریم ها و پیامدهای آن
گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سخنرانان : بهروز بیات ، رضا علوی
پیرامون اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز
کانون صنفی معلمان تهران
برای حاکمانی که خیال رسیدن به رتبه‌ی اول در منطقه، در بسیاری از شاخص های توسعه تا ۱۴۰۴ را در سر می‌پرورانند، تناقض آشکار این است که دو نیروی اصلی محرک توسعه یافتگی، «معلمان» و «...
نوجوانان بی پناه، قربانی سعید طوسی ها واحمد تن تن ها!
یداله بلدی
زندان های جمهوری اسلامی که قرار بود جایگاه انسان سازی باشد، تجاوز به نسبت جمعیت، بمراتب از جامعه بیشتر است وجوانان زندانی مورد تجاوز لاتها و لمپن ها قرار میگیرند، اغلب وکیل بندها...

گفتمان

رمانتیسیسم سیاسی در ایران
رضا جاسکی
باید به خاطر داشته باشیم که دلایل زیادی برای همکاری چپ‌ها با یک طیف وسیع ضددیکتاتوری، ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری وجود داشت. رمانتیسیسم سیاسی در ایران در دوران انقلاب شکل مذهبی...
نقد چپ به نامگذاری های فلسفی لیبرال
آرام بختیاری
چپ ها اشاره میکنند که جریان فکری پوزیویتیسم بعدها علیه مارکسیسم لنینیسم تئوریزه شد. پیروان این جریان همچون کانت میگفتند ورای واقعیات و تجربیات حسی انسان، چیزی قابل شناخت نیست...
درس های هفت تپه
وضعیت امروزی هفت‌تپه، ناشی از چند دهه زوال مستمر صنعت و زیست‌بوم خوزستان و به موازات آن سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بوده که درعمل به تضعیف خلق ارزش و چیرگی هرچه بیش‌تر سرمایه‌های...

دیدگاه‎ها

جایگاه دوست و دشمن در ایران اسلامی
اردشیر قلندری
اگر به‌طور اجمال به مسئله چهار دهه گذشته نگاه کنم، در هرچند وقت رژیم بامهارتی عجب جناح‌هایی را در راستای تغییرات آهسته در ساختار خود ایجاد نموده است، که در همین مسیر با شعارهایی...
از "الاحواز" تا "اهواز گراد"!
رهیافتی از مبارزات اخیر خوزستان برای مساله‌ی ملی
مراد رضایی
گفتمان «اهواز گراد» در یک روند تکاملی اعتراضی توانسته است گفتمان «الاحواز» را به حاشیه براند. همین امر نوید بخش عصری جدید در سیاست‌ورزی در مورد خوزستان است. امروز کارگران،...
نگاهی به دو راهبردژیژک برای خروج از بحران
تقی روزبه
در وهله نخست ، نگاه ژیژک قدرت محوراست و هم چنان بر این نظراست که چپ با حضور و یا مشارکت در دولت و ماشین قدرت، و داشتن عزم و اراده لازم و آموختن از امثال مارگارات تاچرها و ترامپ ها...

نامه‌ها

این آوردگاه توست!
مجید ی.
مسابقه برای از حفظ بودن کاپیتال نیست. حتی صحبت این نیست که واقعیت جامعه با دولت و انقلاب چقدر همخوانی دارد و مطابق ان اکنون چه باید کرد. صحبت این است که چقدر جامعه را می‌شناسی و...

تاريخ

آلزایمر ملی
صادق شکیب
به باورمن عاشورای تاریخ معاصر ایران، دوم تیر است. روزی که بهترین فرزندان این سرزمین زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها، کلمۀ مشروطه و عدالت‌خانه و آزادی را فریاد کشیدند. آن روز محمدعلی شاه فرو...
1 نظر
چهل سال از آزادی هزار زندانی سیاسی گذشت
یداله بلدی
اکنون 40 سال از سوم آبان 57 که مردم با اتحاد و همبستگی در زندان‌ها را به روی فرزندان خود گشودند می‌گذرد. دریغا آزادی وعدالت که خواسته و آرزوی زندانیان و مردم بود نه تنهابرآورده...