پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰

فرازهایی از سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب

۹. همکاریها و ائتلافهای ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزهی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکیها، همسوئیها و همگرائیها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوقبگيران، تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور میداند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنهی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکلگيری همکاری و ائتلاف بین جريانهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری میدانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکلدهی ثقل جمهوریخواهی در صحنهی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاریهای گستردهتر شوند و ائتلافی فراگير و پوششدهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همهی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال میکنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولتهای خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرتهای بزرگ و دولتهای خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.

تزهائی پیرامون اوضاع سیاسی کنونی
شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
سیاست ما نه به جنگ و تحریم، و نه به جمهوری اسلامی است. ما علیه جنگ هستیم و کنار هیچ طرف از جنگ طلبان نخواهیم ایستاد. حزب ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و...
2 نظر
در سوگ رفیق حمید ارض پیما
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
او طی دهه گذشته بارها با رفتن پای مصاحبه و نیز از طریق چند نوشتار توضیحی، به مقابله فکری و سیاسی با تحریف کنندگان تاریخ جنبش فدایی شتافت و به رسالتی که انجام آن را وظیفه خود می دانست، شرافتمندانه عمل کرد و بخوبی بجا آورد. این خدمت واپسین او به اصالت تاریخی جنبش فدایی خلق هرگز فراموش...
2 نظر

سیاست

ننگ بر امپراتوری دروغ و مرگ!
فرزانه عظیمی
مردم ما باید با اعتراض یک پارچه به این اقدام ضدانسانی جمهوری اسلامی، خواستار نه فقط استعفا و محاکمه فرمانده شلیک به هواپیما، که کناره گیری و محاکمه‌ی تمام مسئولین نظام که مسبب...
1 نظر

کارگری

جنبش کارگری و مبارزه برای دمکراسی در نیجریه
عثمان تار
متاسفانه نه فقط در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان، اتحادیه ها و تشکلهای کارگری از شکل صنفی خود خارج شده و به ابزار سیاسی احزاب و دولتها تبدیل شده...
تلاش برای ساختن تشکل مستقل کارگری در فولاد اهواز
شورای دبیران سایت «به پیش»
این مطلب به علت داشتن امضای جعلی از روی سایت برداشته شد.
اتحادیه های کارگری در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
ریچارد هایمن و اما سروینو
آیا آشنائی با مسائلی که امروزه اتحادیه ها و فعالان کارگری در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری با آنها مواجه اند، می تواند در گره گشائی از مسائلی که...

احزاب و سازمان‌ها

اعلامیه حزب چپ آلمان در مخالفت با جنگ علیه ایران
حزب چپ آلمان
دولت آلمان باید به وضوح بسیار بیشتری از کاربرد قهر علیه مردم معترض ایران و عراق انتقاد کند . حزب چپ آلمان پشتیبان اعتراضات اجتماعی و دمکراتیک مردم ایران علیه رژیم است . بازگشت به...
جنایت سرنگونی هواپیمای مسافربری را محکوم می‌کنیم!
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین با اعلام همبستگی با خانواده‌های قربانیان کشتار رژیم، جنایت جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای مسافربری، دروغ به مردم و کتمان آن را محکوم...
فراخوان به تجمع اعتراضی درپاریس
هماهنگی ایرانیان - پاریس
با شرکت دراین تجمع خاطره قربانیان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی درتهران،قربانیان خیزش آبان ماه وسرکوب شدگان خیزش چندروزه اخیرراگرامی داریم.برای آزادی همه زندانیان سیاسی واعتراض به...

نامه‌ها

باید اراده مردم جاری شود
جمعی از فعالان و کنشگران سیاسی
چند دهه سرکوب، بازداشت، آواره کردن انسانها، شکنجه، اعتراف گیری اجباری، دروغگویی، پرونده سازی واعدام فرزندان بی بدیل این سرزمین، همچون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67...

معرفی کتاب

دیجیتال دموکراسی؟ احزاب در عصری نوین - فصل ششم
اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری
احزاب سیاسی باید بتوانند سیاستی را بر اساس ارزش‌ها و منافع متضاد و خطوط چالش‌هایی که وجه مشخصه جامعه دانش محورِ فردیت یافته امروز باشد، تدوین و توسعه دهند. مردم فقط بخاطر اشکال...
دیجیتال دموکراسی؟ احزاب در عصری نوین - فصل پنجم
اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری
فرآیند مبارزات انتخاباتی بسوی هرچه بیشتر حرفه‌ای شدن است. این ویژگی در انتخابات پارلمانی گذشته خود را به عیان نشان داد. اکنون رویکرد حرفه‌ای به مبارزات انتخاباتی وجه مشترک کلیه...

تئوریک

جریان شناسی پیشینه و خصیصه های نئولیبرالیسم
مهرزاد وطن آبادی
برای شناخت نئولیبرالیسم باید نخست نظریه لیبرالی را فراگرفت. تفسیر ایده‌آلیستی مبتنی بر نظریه لیبرالیسم بود که بر یک بینش اتوپیایی از جهانی است با آزادی‌های فردی و آزادی همگان که...
2 نظر

گفتگو

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران
اژدر بهنام
اژدر بهنام، مدیر سایت "آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران" در گفتگو با سایت ایران گلوبال
«تشییع اعتماد عمومی»؛ عنوان بیانیه روزنامه نگاران...
سیامک طاهری
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۷ دی ۹۸ میهمان این هفته: سیامک طاهری، روزنامه نگار، نویسنده، مترجم و فعال حوزه مطبوعات
سقوط هواپیما توسط سپاه، بحران مدیریتی حکومت و راه...
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
«میزگرد جمهوری خواهی» میهمانان: اسفندیار خلف، کوروش پارسا، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

دیدگاه‎ها

گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده...
تقی روزبه
همین گزارش نشان می دهد، چگونه تبعیض جنسیتی یعنی استثمار بیشتر زنان به شکل ساختاری با آن گره خورده است و گزارش امسال هم سعی می کند که بدان به عنوان یک معضل بزرگ بر جستگی بدهد؛ همین...
نگاهی کوتاه به فرزند در حال بلوغ نو لیبرالیسم...
ع.فروهر
کوچک شدن جهان وسرعت روزافزون دیکتاتوری نوین جهانی(الگوریتم ماکروداتا) هر روز تأثیر عامل خارجی، با افزایش قدرتش بر روی پدیده های اجتماعی، در هر گوشه جهان زیاد تر میگردد.نگاه کوتاهی...
سه دلیل برای مخالفت با جنگ با ایران
انتونی دیماگیو
تمام این ستیزه ها یک امر مشترک داشتند. آن ها ویرانی عظیمی را برای کشور های تحت اشغال، با جنگ های نظامی که حاصل آن زمین سوخته بود فراهم آوردند، که در رد پای خود مرگ، بدبختی و...

فرهنگ و هنر

دراین شبان غمفزا
علی رضا جباری (آذرنگ)
شرارهای سرکش بسی ستاره در سَحَر، به جسمِ ما توان تازه می دهد؛ نشانه های صبحدم به نیمه شب، فکنده نور در دلانِ بیقرارما، به جانِ ما امیدِ تازه می دمد؛
همیشه زخمی تازه بر تن دارم!
رحمان
با دستان خسته و فرو مانده بال می زنم، در شبِ غمین میهنم که اندوهش رهایم نمی کند .

گزارش‌ها

گزارش دومین گردهمائی اعتراضی به جمهوری اسلامی در...
هماهنگی ایرانیان - پاریس
درجریان گردهمائی بارها بر لزوم کشف حقیقت فاجعه سقوط هواپیما تاکید صورت گرفت، و گفته شد: با وجود گذشت مدت زیادی از این فاجعه، هنوز حقیقت ماجرا فاش نشده است، و جمهوری اسلامی به...
اعتراض و محکوم کردن جمهوری اسلامی در ایران در...
کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران- برلین
در این مراسم رضوان مقدم ازسوی هیئت اجرائی کمیته سخنرانی کوتاهی ایراد کرده ،ضمن برشمردن جنایت های جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 1357 تاکنون واز جمله فاجعه ملی تابستان 1367 واعدام...
فراخوان به گردهمآیی در یوتبوری - سوئد
اتحادیه سراسری ایرانیان در غرب سوئد
در گرامیداشت یاد قربانیان فاجعه سقوط هواپیما و همدردی با بازماندگان . همچنین محکوم کردن یکی از غیرانسانی ترین جنایات حکومت جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر، گرد هم می آییم.