کشتار معترضان در زاهدان را محکوم میکنیم

کشتار معترضان در زاهدان را محکوم میکنیم

تشکيل شبکه های محلی به تداوم جنبش یاری می‌رساند!

تشکيل شبکه های محلی به تداوم جنبش یاری می‌رساند!

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

بمباران مقرهای احزاب کرد را شدیدا محکوم میکنیم!

بمباران مقرهای احزاب کرد را شدیدا محکوم میکنیم!

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

اعتصاب، اعتصاب خواست عموم مردم

اعتصاب، اعتصاب خواست عموم مردم

با همگانی کردن جنبش لغو حجاب اجباری، حکومت را وادار به تسلیم کنيم.

با همگانی کردن جنبش لغو حجاب اجباری، حکومت را وادار به تسلیم کنيم.

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

دانشجو،معلم، کارگر حامی اعتراض ملت

دانشجو،معلم، کارگر حامی اعتراض ملت

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

با تداوم اعتراضات خیابانی

با تداوم اعتراضات خیابانی

اعتصاب عمومی

اعتصاب عمومی

اعتصاب عمومی وسراسری در همراهی با خیزشهای خیابانی میتواند حکومت را فلج کند

اعتصاب عمومی وسراسری در همراهی با خیزشهای خیابانی میتواند حکومت را فلج کند

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

از اجرای دستور فرماندهان جنایتکار سرپیچی کنید!

از اجرای دستور فرماندهان جنایتکار سرپیچی کنید!

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

حمایت ازاعتصاب فرهنگیان

حمایت ازاعتصاب فرهنگیان

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

عدالت، آزادی پوشش اختیاری

نه روسری، نه تو سری آزادی و برابری

نه روسری، نه تو سری آزادی و برابری

اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

image-20221001175532-1

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر تشکل يابی گروه های مختلف اجتماعی، بر جايگاه خيابان و تداوم اعتراضات خيابانی تاکید دارد و تشکيل شبکه های محلی را ضروری می داند. جوانان و به ويژه زنان...

image-20221001175532-1

حزب ما، حزب چپ ایران(فدائیان خلق)، همراه هر گردهمائی در هر نقطه از برون‌مرز است که در خدمت اهداف جنبش اعتراضی مردمی قرار می‌گیرد و برای شناساندن اهداف آن جمع می‌‌آید. دست همبستگی...

سرسخن

بهزاد کریمی
همه‌ی آنانی که طی این روزها و در هر کشور و شهری برای راه اندازی تظاهرات کوشیده‌اند و همچنان تلاش می‌ورزند تا این همبستگی ملی دوام یابد و بیش از همه نیز متمرکز بر خواست آزادی بازداشتی‌های دو هفته‌ی اخیر، شایسته‌ی تقدیر هستند زیرا کاری کرده‌اند تا همینجا کارستان. لازم است همگی دست‌ همدیگر را بفشاریم و با تداوم همراهی بر همبستگی‌ها با جنبش…
صادق کار
خوشبختانە زنان و مردان جوانی کە هستە اصلی جنبش کنونی را تشکیل می‌دهند، نیروی کار بالقوە کشور هستند و طبعا طرفدار هم آزادی و هم عدالت بودە و می‌توانند در فراگیرتر کردن جنبش نقش موثری داشتە‌باشند. حال وظیفە عاجل همە احزاب و تشکل‌های کارگری است کە نهایت تلاش خود را بکار ببندند تا بیشترین نیرو برای پایداری و ادامە‌کاری جنبش موجود را فراهم…

نیم‌نگاه

صادق کار
آری این ها همە نشان می دهند، کە انقلاب مردم نە اغتشاش است و نە ربطی بە بیگانگان دارد بلکە نتیجە سیاستهای رژیمی است کە بە معنی واقعی از هر لحاظ آن چنان ورشکستە شدە کە نسلهای پرورش یافتە در آن را بە قیام واداشتە است. دشمن…

اعتراضات در ایران

تورج ابوذرخانی
ارسال ویدیو های مختلف در سطح رسانه های اجتماعی حکایت از آن دارد که رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی از مزدوران خارجی برای سرکوب مردم ایران بهره می برد.
در یک ویدیو مشاهده می شود که: دو شهروند در خودرو خود از کنار نیروهای امنیتی عبور می‌کنند و صدای ضعیفی از بیرون ماشین شنیده می‌شود. …

سیاست

نادر عصاره

زن و محروم کردن زن است. دین با تکیه بر محروم کردن زن از وجود مستقلش، دین سالاری را نظام مند کرده و می کند. نظام جمهوری اسلامی، با تبعیض به زن بنا شده است. با مبارزات شجاعانه و...

سوران شمسایی

این نسل حاصل یک انقلاب فرهنگی ارام و مستمر در طی بیست سال گذشته در ایران می باشد در واقع از طریق همراهی بینانسلی روی داده است کسانی که در دهه های شصت و هفتاد در همین نظام اموزشی...

حجت نارنجی

جمهوری اسلامی همچنان بدنبال این هم هست که جنبش اعتراضی مردم را به نیروهای خارجی وصل کرده و با برانگیختن حس ناسیونالیستی در اذهان مردم چهره احزاب کردستانی را مخدوش کند. از طرف دیگر...

حقوق بشر

برگزار کنند گان این یادمان پیشتر با انتشار یک فراخوان از همه احزاب، سازمانها، گروه ها، تشکل های سیاسی، حقوق بشری، مدنی، اتنیکی، زنان، کارگری، فعالان محیط زیست و گروههای فعال در…
از این رو به اطلاع شما ریاست محترم جمهوری می‌رسانیم که تمامی افراد امضا کننده این نامه که بیش از ۶ سال است که بدون تعیین تکلیف در روند بازاسکان در کشور سوم، در ترکیه به سر می‌بریم…

زنان

کمپین توقف قتل های ناموسی "، کشتن معترضین و بویژه کودکان را قویا" محکوم می کند وهرنوع سوء استفاده از بکارگیری کودکان را در نیروهای انتظامی محکوم نموده و آنرا نقض فاحش حقوق کودک و

گیتی پورفاضل

زنان و دختران ایران زمين که هراس به دل حکومت آخوندی انداخته اید موهایتان را نبرید آن را به شیوه ای هرچه زیبا تر بیارایید و بدون سربند در کوی و برزن پیداشوید زیبایی زن بدون روسری

عبدالستار دوشوکی

به باور نگارنده این بیانیه از آن حیث حائز اهمیت است که زیرا در منشور این سازمان آمده است: "در فرهنگ مردسالار جامعه‌ بلوچستان، بخش مرتجع جامعه از قوانین تبعیض‌گرایانه‌ و مردسالارانه

کارگری

کانون صنفی معلمان ایران

از نظر ما در شرایط فعلی، پایان دادن به سرکوب معترضان، آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان، به ویژه نوجوانان و جوانان ( اعم از دانش‌آموز و دانشجو)، دلجویی از خانواده کشته‌شدگان وقایع...

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

در شروع سال تحصیلی جدید بسیاری از اساتید و معلمان و همچنین جمعیت وسیعی از دانش آموزان اعلام کرده اند که تا آزادی دانش آموزان و دانشجویان زندانی و بازگشت شان به کلاس درس، از رفتن به...

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

ما کارگران نفت هشدار میدهیم که در صورتیکه به بازداشتها، به کشتار مردم و سرکوبگری ها و اذیت و آزار زنان بخاطر حجاب پایان داده نشود، و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند...

به‌نام زن، زندگی و آزادی
لیلا حسین زاده

به‌عنوان قطره‌ای کوچک از دریای مردم جان به ستوه آمده و به‌عنوان معترضی که در یک دهه گذشته با چشمان یک پژوهشگر نیز به قیام‌ها و اعتراضات مردم ایران نگریسته‌ام، در همدلی و همراهی با...

زنگ آعاز سال تحصیلی با مشکلات افزونتر برای دانش آموزان وخانواده ها بصدا در می آید
یداله بلدی

کمبود مدرسە و کلاس درس و نامناسب بودن ساختمانهای مدارس " طبق گفته مسئولان آموزش وپرورش 70 درصد مدارس نیاز به بازسازی دارند وبعلت کمبود مدارس بعضی مدارس دوشیفته وسه شیفته هستند...

بین‌المللی

همه دیکتاتوری ها برای شکوفایی و پایداری نیاز به سکوت دارند. به همین دلیل است که ما از طرح هایی با هدف استقرار مجدد اینترنت بدون تاخیر حمایت می کنیم. جنبش ایرانیان نیاز به صدای ما...

ما همبستگی خود را با اعتراضات مردم ایران علیه حجاب اجباری، زن کشی و دیکتاتوری، اعلام می‌نماییم و از درخواست برحق مردم برای تحقیقات مستقل در مورد مرگ مهسا امینی حمایت می‌کنیم....

در این کشور ما از مدتها پیش شاهد یک روند طولانی انقلاب شهروندی بوده ایم. این بنا همانطور که از ملزومات یک انقلاب شهروندی بر می آید در طی چندین سال ساخته شد. ابتدا تظاهراتی...

مسائل چپ

دنیز ایشچی

چهارمین دوران موفقیت بزرگ جنبش کمونیستی ایران را میتوان به شکل گیری و پیکار جنبش فدائیان خلق در دهه های چهل و پنجاه، بخصوص تا انقلاب سال پنجاه و هفت اختصاص داد. دوران پیکارهای...

بهزاد کریمی

این در ایران ما، معیاری است طلایی: هر مخالف جمهوری اسلامی نه تنها لزوماً چپ نیست که چه بسا حامل راست‌ترین گرایش برنامه‌ای هم است. اما چپی که تمرکز مبارزه‌اش بر ضد این نظام نباشد با...

اردشیر قلندری

تغییر رویکرد در سیاستهای غربی در جهان امروز در رابطه با ایران و کشورهایی همانند روسیه... نشان میدهد که عصر دیکتاتوری های آسیایی و اورآسیایی به پایان خود رسیده، تلاش در جایگزینی آن...

گفتمان

عباد عموزاد

• مقايسه اين تجربه با تجربه بهار انقلاب، پيش از آنكه مآخوندها با گروگانگيرى قدرت خارجى را محور سياست داخلى بگرداند، معلوم می ‌کند كه ايران به يمن خراماندن موج هاى استقلال و آزادى...

تئوریک

عباد عموزاد
در مرحله چهارم كه مرحله استقرار ولايت مطلقه فقيه است، حد در درون هر انسان برقرار مى ‏شود: درون انسان صحنه روياروئى ضدين خير (تابعيت از ولايت مطلقه) و شر (نافرمانى از آن) مى ‏گردد…
آرام بختیاری
کانت در حکم و قانون اخلاقی "اجبارهای ضروزی اخلاقی و مسئولیتی" رعایت قانون وظیفه و مسئولیت را شخصی نمیداند، بلکه آنرا جبر رعایت وظیفه و اخلاق تعریف میکند. او در این مورد…
رضا جاسکی
اول، آسیب‌پذیری کارگران: کارگران و کارفرمایان در یک محیط بی‌طرف وارد مبارزه نمی‌شوند بلکه آن‌دو در میدانی مبارزه می‌کنند که کارفرما از همان ابتدا قدرت بسیار زیادی در مقابل کارگر…

گفتگو

ازیز دادیار
وضعیت بلوچستان و کردستان در پی حملات اخیر سپاه پاسداران
ازیز دادیار - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۴ مهر ماه برابر با ۶ ماه اکتبر ۲۰۲۲…
ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۱۳ مهر ماه برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۲
ساعت…
بهروز خلیق
خیزش سراسری مردم و وظایف ما 
بهروز خلیق - در اتاق  تلگرام بکتاش آبتین  و اتحاد چپ  
پنجشنبه ۷مهر ماه برابر با   ۲۹ سپتامبر    ۲۰۲۲ 

دیدگاه‌ها

دنیز ایشچی
بر پهنه چنین آرایش قوای سیاسی در کشور، عمده کردن آنچه که وحدت نیروهای دموکراتیک نامیده میشود، در شرایط عدم حضور قدرتمند اپوزیسیون سیاسی چپ سوسیالیستی، عملا نیروهای چپ را به سیاهی…
دنیز ایشچی
مرز ما بین تبدیل شدن نیروهای چپ از یک نیروی ملی مردمی، به ستون پنجم کشورهای امپریالیستی به اندازه یک تار مو بیشتر نیست. متاسفانه برآمد های سیاسی هیجان انگیز برخی از آنها در پروژه…
حسین اکبری
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
موضوع:کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی در ایران
میهمان: حسین اکبری ، پژوهشگر و فعال کارگری

احزاب و سازمان‌ها

در جریان بمباران اقلیم کردستان توسط ایران در روز چهارشنبه سیزده نفر کشته و ۵۸ نفر زخمی شدند. این حمله در ضمن بر شماری از مدارس کودکان و شهروندان غیرنظامی تاثیر گذاشت و به زخمی شدن…
خشمگین به بنیادهای حکومت تئوکراتیک، تا ایرانی دگرگونه، فارغ از ستم توانمندان، رعایت حقوق بشری، آزادی بیان و اندیشه بسازند و تا وصول مطالبات خود گامی به عقب نخواهند گذاشت و مصمم به…
ما امضا کنندگان این نامه از همه سازمانها و احزاب جمهوری خواه، مشروطه خواه، احزاب اتنیکی، چپ و تشکل های فراگیر سیاسی ومدنی و همه شخصیت های مورد قبول مردم در خارج از کشور می خواهیم…

گوناگون

زن، زندگی، آزادی
این تظاهرات از طرف سازمان رزا، چند گروه اتریشی
دیگر و کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران-وین
با هدف حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران می‌…
اعتراض به قتل مهسا امینی و در همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران.
یکشنبه ۲۵ سپتامبر - ساعت ۱۵ ، ميدان شاتله
«همبستگی با جنبش مردم ایران»

فرهنگ و هنر

رسول کمال
image-20220713181331-2
گوش کن!
با تو سخن ها داشت
آن زمزمه ها
که
مقصد این‌جاست!
و
پایانِ تو آن
هزاران ساله های گور…
س. شکیبا
در مدرسه
حرف "د" را
از دیوار و درد یاد گرفتم
دری نبود
با بغض و خشم
بزرگ شدم
امروز اما در خیابان
در هوای تازه…
رحمان
image-20220713181331-2
دلمان،
برای طلوع خورشید می تپد
دلمان،
می خواهد...فردا،
شهر فرزندانش را
در آغوش گیرد،
و با صدای بلند بگوید:
حالا که این راهِ خسته…

گزارش‌ها

جمعی از هواداران حزب چپ ایران(فداییان خلق) در داخل کشور
همزمان از سوی انجمن های علمی و رسانه های جامعه پزشکی نیز نامه ها و بیانیه های دیگری در اعتراض به سرکوب مردم و اعمال خشونت بر علیه تظاهر کنندگان منتشر شد. بدنبال این رویکرد و در…
رحمان
خاکت را‌ تُربت چشمانم میکنم
تن زخمین-ات را می بویم
و می بویم
و می بویم
و بوسه،
بر قلب خونین- ات می زنم
که عاشق ترین فرزندانت را
در…

قومی و ملی

ازیز دادیار
سیل خروشان این جنبش ملی بزرگ، همه خس و خاشاک تبلیغاتی رژیم دد منشانه و تفرقه افکن ی ها ی چندین ساله اش را که بزرگترین آن، "خنجر تجزیه کشور بو د" با خود به زباله دان…
عبدالستار دوشوکی
بعد از کشتار دیروز ظهر و دیشب, و برقراری حکومت نظامی در عمل در زاهدان و قطع نسبتا مطلق اینترنت و کنترل بیمارستان ها و سردخانه های شهر توسط سپاه, باید پذیرفت که در چنین شرایط…

رسانه

اسناد

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به عنوان یک حزب چپ با آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، در شرایط کنونی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دموکرات مبارزه می‌کند. ما همه‌ی…
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
نهاد «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شكایات اعضای حزب از یكدیگر، اعضاء از ارگا‌ن‌های حزبی و بالعكس تشكیل می‌شود و مبنای دعاوی و شكایات در آن، فقط امور ناشی از فعالیت و زندگی…
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب…

تماس با ما

فیسبوک

به پیش در تلگرام

شبکه‌های مجازی حزب